Eerste coaches klaar om corporaties naar CO2-neutraal te helpen

De eerste vrijwillige CO2-coaches zijn vanaf nu beschikbaar. Elf corporatie-experts in duurzaamheid volgden donderdag 21 december 2017 de training tot CO2-coach. Zij staan klaar om collega-corporaties te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties kunnen hun hulp inroepen bij het uitwerken van hun duurzaamheidsbeleid.

Wat doet een CO2-coach?
De CO2-coaches gaan als vrijwilligers aan de slag bij maximaal twee à drie collega-corporaties in hun eigen regio. Vragen die een collega-corporatie kan voorleggen aan een CO2-coach zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe vertalen we de resultaten van de Routekaart CO2-neutraal 2050 in concrete plannen?
  • Met welke partijen in onze regio kunnen we samenwerken en hoe?
  • Hoe kunnen we duurzame investeringen het beste plannen? Welke investeringen doen we bijvoorbeeld nu, welke later?

Door gebruik te maken van CO2-coaches van collega-corporaties, hoeven corporaties geen dure externe partij in te huren voor advies.

Samen komen we verder
Veel corporaties willen extra inzetten op de verduurzaming van hun woningen. In de Aedes-Woonagenda hebben woningcorporaties de ambitie uitgesproken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dit te halen helpt het als corporaties onderling samenwerken. Sommige corporaties hebben op het gebied van duurzaamheid al veel kennis en ervaring in huis en delen die graag met collega-corporaties. Daarom introduceert Aedes de ‘Vliegende Brigade’. De Vliegende Brigade bestaat uit CO2-coaches die andere corporaties ondersteunen. Dit is een onderdeel van de vernieuwingsagenda.

Share Button