De Colombiaanse Andrea Herrera is de eerste student die de Cradle to Cradle mastertrack binnen de master Industrial Design Engineering (IDE) succesvol heeft afgerond. Ze heeft hiermee zowel nationaal als internationaal gezien een unieke opleiding afgerond.

Cradle to Cradle, (wieg tot wieg) is erop gericht alle gebruikte materialen na het leven in het ene product, nuttig in te zetten in een ander product. In tegenstelling tot conventioneel hergebruik (recycling) is er geen kwaliteitsverlies of restproduct. De UT werkt op dit gebied samen met de gemeente Venlo en het C2C ExpoLab in de vorm van de mastertrack. Bovendien heeft grondlegger Michael Braungart op de UT een leerstoel die gericht is op Cradle to Cradle.

Andrea Herrera (27), die Product Design Engineering studeerde aan de Eafit University in haar moederland, twijfelde niet lang voordat ze de stap naar Twente maakte. ‘Mijn studierichting was Sustainable Design en ik hield me bezig met het ontwerp van omgevingsvriendelijke producten. De Cradle to Cradle-mastertrack is uniek, geen enkele andere universiteit biedt deze aan. Cradle to Cradle draait niet om ‘minder slecht’, zoals bij traditionele duurzame producten, maar simpelweg om ‘goed’. Ik heb geleerd hoe je de principes van Cradle tot Cradle (afval = voedsel, het gebruik van hernieuwbare energie, en het omarmen van diversiteit) in producten toepast.’

Andrea wil haar kennis over Cradle to Cradle het liefst toepassen in de architectuur. Ze volgde gelijktijdig de mastertrack Architectural Building Components Design Engineering. Haar afstudeerproject kwam tot stand in samenwerking met het C2C ExpoLab en de leerstoel van Fred van Houten en Michael Braungart.
‘De bouwsector is een van de grootste veroorzakers van milieuschade. Ik combineerde beide vakgebieden in mijn masteropdracht. In mijn carrière wil ik dit onderzoek zeker voortzetten. Ik ben ervan overtuigd dat ontwerpers, ingenieurs en bedrijven wereldwijd zich meer moeten inzetten voor productontwerpen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Op de UT heb ik geleerd hoe je een goed product ontwerpt dat niet langer giftig of schadelijk is, maar juist het tegenovergestelde. Bij Cradle to Cradle leer je hoe je van een ontwerpproces geniet, zonder je schuldig te voelen vanwege je eigen ontwerp. Dat kunnen lang niet alle ontwerpers zeggen.’