Na tien jaar ontwikkeling heeft In Ovo, een spin-off van de Universiteit Leiden, de eerste 150.000 kuikens geleverd waarvoor geen eendagskuikens zijn gedood. Sinds november bepaalt hun machine op hoge snelheid het geslacht van eieren in een commerciële broederij. Op korte termijn biedt dit consumenten de mogelijkheid om te kiezen voor eieren die zijn gelegd met een hogere standaard op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid. Samen met sterke partners uit de sector staat In Ovo nu op het punt om haar impact te vergroten.

Missie

Elk jaar worden wereldwijd 6,5 miljard kuikens gedood in de pluimveesector. Al sinds de jaren ’50 worden kuikens handmatig gesorteerd op geslacht en worden de haantjes direct na uitkomst gedood omdat zij geen eieren kunnen leggen. In Ovo heeft een machine ontwikkeld, genaamd Ella, die met hoge snelheid geslachtsbepaling kan doen van het ei. Dit geeft broederijen de mogelijkheid om alleen de hennetjes uit te laten komen, hetgeen een aanzienlijke verbetering is van zowel dierenwelzijn als duurzaamheid. In Ovo’s missie is om deze technologie wereldwijd uit te rollen en daarmee een einde maken aan het doden van eendagshaantjes. Het bedrijf heeft in 2014 een intentieverklaring getekend met de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), de Universiteit Leiden, de Dierenbescherming en het Ministerie van Economische Zaken op basis waarvan financiering is verkregen om deze technologie verder te ontwikkelen. Het succesvol uitkomen van de eerste 150.000 kuikens is het resultaat van jaren onderzoek en een cruciale mijlpaal in het oplossen van dit probleem.

Ella, waar bio en tech samenkomen

Een oplossing die eieren vroeg in het broedproces test, op zowel witte en bruine eieren werkt en met hoge nauwkeurigheid en snelheid meet, is alleen mogelijk door een combinatie van technologische doorbraken. In Ovo vond een nieuwe biomarker voor geslacht in samenwerking met de Universiteit Leiden. Met Demcon werd een automatische samplingmethode ontwikkeld, waarmee een minuscuul monster uit het ei kan worden genomen. Daarbij heeft In Ovo als eerste ‘s werelds snelste massaspectrometer, de Sciex Echo® MS, toegepast buiten het laboratorium. Het resultaat is een zeer snelle, geautomatiseerde geslachtsbepaling van eieren op dag negen van het broedproces. Hierdoor kan Ella naadloos worden ingepast in het bestaande proces in commerciële broederijen.

Samen sterk

Het doden van haantjes is een maatschappelijk probleem, dat leeft bij de pluimveesector zelf, consumenten, beleidsmakers, NGO’s en retailers. In Ovo heeft onmisbare input en hulp gekregen van verschillende stakeholders. Het bedrijf is trots dat broederij Het Anker de technologie heeft geïmplementeerd. Tevens hebben eierleveranciers G. Kwetters & Zn., Interovo Egg Group en Gebr. Van Beek zich vroegtijdig gecommitteerd aan het opnemen van deze bijzondere kuikens in de keten. Deze groep partners is uniek en heeft het mogelijk gemaakt om de technologie op te gaan schalen.

De toekomst: impact maken

In Ovo groeit snel en is klaar om haar impact te gaan vergroten. Om de adoptie van de technologie te versnellen doen aandeelhouders VisVires New Protein en Evonik Venture Capital een nieuwe investering van enkele miljoenen euro’s. 150.000 kuikens is dan ook slechts de start. Het huidige Ella-systeem helpt een broederij een miljoen hennen per jaar uit te laten komen zonder eendagshaantjes te hoeven doden. Om aan de hoge vraag te kunnen voldoen, wordt de technologie continue verbeterd. Binnen een paar maanden wordt een nieuwe Ella-machine geïntroduceerd met een capaciteit van vijf miljoen hennen per jaar en start de internationale uitrol van deze technologie.