Met ingang van 1 november gaat Prof. Dr. Gülbahar Tezel de Denktank Energietransitie voor PwC Nederland leiden. Het doel van de denktank is om verschillende expertises samen te brengen om met concrete oplossingen te komen voor de energietransitie en het realiseren van klimaatambities. Met haar achtergrond in beleid, regulering én klimaateconomie en kennis op het gebied van decarbonisatie, is Tezel de aangewezen persoon om de denktank te leiden. 

De energietransitie en de klimaatdoelstellingen zijn een van de grootste uitdagingen in Nederland en internationaal. De grootschalige transitie van ons fossiele energiesysteem naar een CO2-vrij duurzaam energiesysteem is een complexe opgave waar de komende jaren enorme investeringen mee gemoeid zijn. Naast de grote financiële opgave, heeft dit ook zijn weerslag op hoe bedrijven opereren, en hoe de overheid haar rol invult als wetgever, beleidsmaker en toezichthouder. Tezel: “Ik vind het een eer om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie door de denkkracht van PwC in te zetten om met concrete oplossingen te komen.”

Volgens Tezel biedt deze grote opgave voor Nederland een unieke kans om de komende jaren met ons land een leidende rol te (blijven) spelen in de verduurzaming en transitie van het energiesysteem in Europa en daarbuiten. “In Nederland hebben we te maken met een unieke combinatie van onze geografische ligging met de grootste zeehaven van Europa, een traditioneel gas-gebaseerd energiesysteem met dichte en internationaal aangesloten netwerken, significante energie-intensieve industrie en een ondersteunend cluster voor de energiewaardeketen. Onze Denktank Energietransitie ambieert ontwikkelingen te versnellen, innovaties te stimuleren en initiatieven te verbinden door kennis internationaal samen te brengen en te ontsluiten.”

Veronique Roos-Emonds, lid van de raad van bestuur van PwC, is trots op deze ontwikkelingen. “De Nederlandse denktank verankert PwC’s rol in de energietransitie en de realisatie van de klimaatdoelstellingen, een belangrijke maatschappelijke uitdaging, en levert daardoor een concrete bijdrage aan het realiseren van onze purpose. Met Gülbahar Tezel aan het hoofd heb ik veel vertrouwen in de toekomst van de denktank.”