Hans de Vries, vice-voorzitter van FNV-Bondgenoten, riep tijdens de bijeenkomst de Nederlandse bloementelers op om het voortouw te nemen voor wat betreft het toepassen van ecologische normen en de gedragscode voor milieubewust, gezond en sociaal werken. En dan niet alleen hier, maar juist op de plaatsen waar in het algemeen andere normen gelden. Francis Atwoli, voorzitter van de Keniaanse vakbond, wees op de misstanden in de Keniaanse snijbloemensector waar vaste contracten uitzonderlijk zijn, en werknemers geregeld onbeschermd en onvoldoende voorgelicht schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruiken. MPS bestuursvoorzitter Kees Vis gaf aan dat duurzame productie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap sleutelwoorden zijn voor de toekomst, en zowel milieubelasting als arbeidszorg omvatten.

Het is voor het eerst dat in Nederland het agrarisch bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk gaan inspannen voor een duurzame bloemensector wereldwijd. Getracht wordt om binnen drie jaar de door NGOs en vakbonden ontwikkelde internationale gedragscode voor de snijbloementeelt verplicht te stellen bij MPS gecertificeerde tuinders in Noord en in Zuid. Het op deze manier in praktijk brengen van normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en internationale mensenrechtenverdragen levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van grote groepen mensen. Duidelijk is dat er werkelijk interesse bestaat om gestalte te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de snijbloemensector. Gebleken is dat met name producenten in Zuidelijke landen bereid zijn om snel de criteria op het gebied van arbeidsomstandigheden te gaan gebruiken. Maar ook de Nederlandse snijbloemensector moet echter nog wennen aan het idee dat gelijke normen voor milieuzorg en arbeidskwaliteit wereldwijd gaan gelden. Om dit verschil te overbruggen is dialoog tussen brancheorganisaties, vakbonden en non-gouvernementele organisaties het kernbegrip. Het omarmen van de internationale gedragscode door MPS, FNV-Bondgenoten, OLAA en INZET is een goede stap vooruit om aan deze dialoog gestalte te geven.

Meer informatie
FNV Bondgenoten, bestuurder Bas de Lege, tel 030-2637159
INZET, Joost Beuving, tel. 020-6273339
MPS, Anja Kodde, tel. 0174- 615715
OLAA, Kees Hoek, tel. 020-6270307