Voor het onderzoek ondervroeg Heliview 300 beheerders van wagenparken naar de manier waarop zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder de wagenparkbeheerders bleek verder dat BMW in 2009 de meeste bekendheid geniet als merk met groene labels, Toyota volgt op de tweede plaats. Bij bedrijven met grote wagenparken is groen rijden de norm geworden, zo concludeert Heliview. Het aanschaffen van een auto met groen A-, B- of C-label is de meest populaire maatregel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook hybride auto’s, lagere bijtelling en het aanschaffen van een auto onder de ‘slurptax’-grens zijn populair.

Diederik Reitsma van BMW Group Nederland: “Het onderzoek toont aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen echt op de agenda van wagenparkbeheerders staat. Dat is goed nieuws, want BMW heeft in Nederland de meeste modellen met een groen milieulabel. Naast milieubesparende technieken, speelt de berijder echter ook een grote rol in zuiniger rijden. Daarom ondertekenen wij vandaag een officiële samenwerking met ‘Het Nieuwe Rijden’, een initiatief van SenterNovem en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.”

Door onder meer een standaard Start/Stop systeem en Schakelindicatie worden BMW rijders ondersteund in de techniek van ‘Het Nieuwe Rijden’. Mede hierdoor ligt de gemiddelde CO2-uitstoot van in Nederland verkochte BMW’s lager dan het marktgemiddelde.