Sacksea is een Nederlandse producent van zitzakken en poefs. Deze zijn vervaardigd van gerecycled materiaal en hoogwaardig geproduceerd in Nederland. Dit zitcomfort is ontworpen vanuit een duurzaam oogpunt. Het ontwerp was echter volledig op intuïtie en onderbuikgevoel uitgevoerd. Om de duurzaamheid van hun product te testen besloot Sacksea een duurzaamheidsadviseur in de arm te nemen. Hedgehog Company heeft de milieu-impact van de Eco Chair en Eco Pouf volledig in kaart gebracht. Dit hebben zij gedaan middels een levenscyclusanalyse (LCA).

Why LCA? Behoefte aan inzicht

Duurzame producten vragen om een duurzaam verhaal. Dit verhaal begint bij het begrijpen van je product. Niet alleen de technische aspecten spelen daarbij een rol, maar ook de milieu-aspecten. Bij een goed onderbouwd verhaal is echter geen ruimte voor onderbuikgevoelens.

Om deze reden is gekozen om een levenscyclusanalyse (LCA) uit te laten voeren. Een LCA kijkt naar de gehele levenscyclus van een product en neemt de milieu-impact mee in elke fase. Op deze manier krijgt Sacksea inzicht in alle milieu-hotspots van haar product.

De bekleding van de Eco Chair is volledig geproduceerd met gerecyclede PET flessen. Dit betreft PET die is opgevist uit de natuur en oceanen. Voor het opvulmateriaal wordt uitsluitend gebruik gemaakt van gerecyclede EPS-parels. EPS is in de volksmond beter bekend als piepschuim. Samen met goede doelen gebruikt Sacksea EPS dat uit Nederlandse rivieren is gehaald, zoals de Schie in Rotterdam en uit de IJssel.

Waar zit dan nog de milieu-impact van je product? Zit dit in de grondstoffen? Zo ja, welke? Of zit dit toch meer in het transport, of in de afvalverwerking van het product? Een LCA biedt deze inzichten door te kijken naar de gehele levenscyclus. Dit geeft sturing voor (verdere) verduurzaming van je product.

De waarde van levenscyclusanalyse

Hedgehog Company voerde voor Sacksea een levenscyclusanalyse (LCA) uit om de milieu-impact van de Eco Chair te kwantificeren. LCA is een rekenmethode die inzicht geeft in de hele levenscyclus: winning van grondstoffen, productie, alle transport, gebruik tot einde-levensduur. Bovendien kijkt een LCA naar verschillende milieu-effecten; van klimaatverandering en ozonlaag-aantasting tot bodemverzuring en zee-watervervuiling.

De samenwerking tussen Sacksea en Hedgehog Company heeft geleid tot concrete aanknopingspunten om de milieu-impact van de zitzakken verder te verlagen. Op basis van de analyse is Sacksea gestart met een statiegeld-concept. Hiermee krijgen klanten een deel van hun aankoopbedrag terug als ze de Sacksea zitzak na gebruik weer teruggeven. Hiermee houdt Sacksea controle over de gebruikte materialen, en kunnen de materialen uit de zitzakken nogmaals optimaal gerecycled worden.

De LCA-resultaten kunnen ook gebruikt worden bij aanbestedingen. Zo is een veelgebruikte graadmeter de milieukostenindicator (MKI). Deze indicator drukt de milieu-impact van producten uit in euro’s. Op deze manier kunnen producten eenvoudig vergeleken worden.

Verder vorm een LCA-berekening ook de basis voor toegang tot milieu databases, zoals de Nationale Milieudatabase of INSIDE/INSIDE. Dit zijn databases waarin een overzicht te zien is van verschillende producten en hun milieu-impact.