Dit jaar hield Bas Eickhout, nummer 1 in de Trouw Duurzame Top 100, de Duurzame Troonrede. ‘Misschien moeten we ook verder kijken? Hoe komt het toch dat het thema duurzaamheid in Nederland zo gepolariseerd is?’ Hij pleitte ervoor dat duurzaamheid niet als links of rechtse hobby wordt neergezet. ‘Duurzaamheid is voor ons allemaal’.

‘Onze grootste uitdaging is om ook de nationale, Europese en mondiale politici in beweging te krijgen. Ongeacht politieke kleur. Dan gaan al die initiatieven van onderop renderen.’

Eickhout zei: ‘dat we niet mogen accepteren dat de troonrede dit jaar
niet gestoeld is op uitgangspunten voor een duurzame economie. Wat hem betreft zou daarom volgend jaar de duurzame troonrede op moeten gaan in die op Prinsjesdag. Want de toekomstige economie zal duurzaam zijn’.

Download hier de troonrede.