De duurzaamheidsdoelen van VodafoneZiggo liggen in lijn met de klimaatafspraken van Parijs om de opwarming van de aarde te beteugelen. Dat stelt het Science Based Targets initiative (SBTi), na bestudering van de doelstellingen die VodafoneZiggo heeft vastgelegd.

VodafoneZiggo’s doelstellingen komen volgens het SBTi overeen met reducties die vereist zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. Dit is de meest ambitieuze doelstelling van de Overeenkomst van Parijs, die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld. CO₂-reductie is al jaren een topprioriteit bij VodafoneZiggo, dat sinds 2019 klimaatneutraal opereert. Net als moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global, heeft VodafoneZiggo zich nu gecommitteerd aan het SBTi. Zo levert het bedrijf een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan CO₂-reductie.

Ambitieuze doelstellingen

VodafoneZiggo wil de milieu-impact, gemeten in CO₂, in 2025 gehalveerd hebben ten opzichte van het basis jaar 2018. Bovendien belooft VodafoneZiggo de groene energie-inkoop op 100% te houden. Om de gestelde doelen te verwezenlijken, verbetert het bedrijf voortdurend processen en werkwijzen. “Dit doen we onder meer door energiebesparende maatregelen te nemen in ons netwerk en in onze gebouwen”, zegt CFO Ritchy Drost. “Daarnaast stimuleren we medewerkers om milieubewust te werken en te reizen. Ook helpen we klanten bij het maken van milieubewuste keuzes, bijvoorbeeld door hen te motiveren om gebruikte telefoons en mediaboxen een tweede leven te geven.”

Investeren in groene projecten

Onlangs publiceerde VodafoneZiggo het Green Bond Progress Report. Dit rapport maakt inzichtelijk welke vooruitgang reeds is geboekt in het verwezenlijken van de maatschappelijke en duurzaamheid doelstellingen. Zo heeft VodafoneZiggo in de afgelopen drie jaar in totaal 786 miljoen euro geïnvesteerd in 60 groene projecten met een duurzaam karakter. Door deze investeringen is de CO₂ -impact met meer dan 2 miljoen kg CO₂ (16%) verminderd. Ook is het energieverbruik in de netwerken en gebouwen met meer dan 6.000 MWh (2%) teruggedrongen.

“Ik ben trots op de vitale rol die VodafoneZiggo speelt in de maatschappij”, aldus Drost. “Naast het leveren van connectiviteit, diensten en entertainment, hechten wij veel waarde aan het verkleinen van onze impact op het milieu. We gebruiken 100% windenergie en we recyclen en hergebruiken al onze netwerkmaterialen. Met de lancering van onze eerste Green Bond verplichten we onszelf om onze ambitieuze CSR-doelstellingen te halen en tegelijkertijd te blijven investeren in duurzame projecten.”

“De goedkeuring van de duurzaamheid doelstellingen door het Science Based Targets initiative en de certificering van het Green Bond Framework door Sustainalytics geven de zekerheid en het vertrouwen dat VodafoneZiggo in staat zal zijn de doelstelling te verwezenlijken”, concludeert Drost.

Lees het Impact Report 2020 van VodafoneZiggo hier.