Dinsdag 7 september is Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de duurzaamheid. Vele vernieuwende initiatieven uit de samenleving worden dan onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Staatssecretaris Steven van Weyenberg ontvangt namens het kabinet de Duurzame Dinsdag koffer met 414 initiatieven van ondernemers en betrokken burgers. Gezamenlijk geven deze initiatieven een inspirerend beeld van de ‘stand van het land’ op duurzaamheidsgebied.

Ondernemers en pionierende burgers geven praktisch handen en voeten aan oplossingen voor urgente vraagstukken. Dit jaar gaan de meeste inzendingen over circulaire economie, energie en natuur en biodiversiteit. Op 7 september gaan initiatiefnemers over deze thema’s in gesprek met Tweede Kamerleden, ambtenaren, wetenschappers en journalisten. In het Trendrapport Duurzame Dinsdag worden de innovaties verder geduid.

Duurzame Troonrede

De Duurzame Troonrede wordt dit jaar voorgedragen door Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hij pleit voor generatie gerechtigheid.

Duurzame Lintjes en themaprijzen

De Duurzame Dinsdag lintjes zijn bijzondere onderscheidingen voor mensen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor een meer inclusieve en duurzame samenleving. Dit jaar gaan de lintjes naar Imke de Boer (hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen), Nico Roozen (al decennialang pionier op het gebied van eerlijke handel) en snowboardkampioen en inspirator Bibian Mentel (postuum). Ook worden themaprijzen uitgereikt voor de meest vernieuwende en impactvolle initiatieven uit de Duurzame Dinsdagkoffer. Zie hier de genomineerden. De ontvangers van een Duurzaam Lintje en de genomineerden voor de prijzen zijn geselecteerd door een vakjury onder leiding van ondernemer Maurits Groen.

Maand van de duurzame doorbraak

Een samenwerkingsverband van meer dan 60 maatschappelijke organisaties en coalities voelt de urgentie om maatschappelijke vraagstukken sneller en meer in gezamenlijkheid op te pakken. Zij bundelen de krachten om toe te werken naar een maatschappelijk omslagpunt (social tipping point) en ondersteunen elkaar waar nodig. Op 7 september doet ieder van deze organisaties een promise. Zij nodigen andere organisaties in Nederland en het (nieuwe) kabinet uit om mee te doen.

De komende weken laten deze organisaties op evenementen zien hoe de overgang naar een duurzame, inclusieve, gezonde en veilige samenleving zichtbaar wordt gemaakt en verder wordt versneld. De oplossingen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken bestaan al en worden breed gedragen, zo zal deze estafette van evenementen aantonen. De initiatiefnemers zijn vastbesloten om samen door te pakken.