De inhoud ziet er als volgt uit:

10: Met Cradle to Cradle terug naar het stenen tijdperk
Oneindige groei is mogelijk als je producten goed ontwerpt in plaats van ‘minder slecht’. Het gaat om effectiviteit in plaats van efficiëntie, want alleen dan kunnen we consumeerderen in plaats van consuminderen. Afval is immers voedsel, zo preken de hogepriesters van Cradle to Cradle. Geldt dat ook voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling, vragen Friso de Zeeuw en Bas van de Griend (Bouwfonds Ontwikkeling) zich af.

16: Werken aan duurzaam Nieuw-Zeeland
Als je aan buitenlanders vraagt waar ze aan denken bij Nieuw-Zeeland, dan is de top 3: All Blacks, The Lord of the Rings en Queenstown. Dat is de ervaring van Gordon Shaw, adviseur op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven zijn op weg naar duurzaamheid, de meeste aarzelend, een paar achterom kijkend om te zien waar de rest blijft. Verslag van Floor Basten (OrléoN).

20: ‘Modern leiderschap is tijdelijk leiderschap’
Op 17 november 2008 organiseerde het Instituut voor Interim Management de Dag van het Tijdelijk Leiderschap. Ad Scheepbouwer, topman van KPN, was één van de keynote-speakers. “Laten we crises vóór zijn, maar de crisissfeer koesteren.”

26: Een duurzaam netwerk
HGRV is een netwerk van ervaren adviseurs en managers dat in 1991 werd opgericht. Niemand staat op de payroll, ieder verdient zijn eigen geld. Opdrachten worden HGRV vooral gegund op basis van persoonlijke reputaties. “Wij willen niet meer iemand anders op de bagagedrager hebben.” Reportage van Vittorio Busato.

30: Bedrijfstransformaties tussen droom en daad
Ieder zijn vak – Het laat zich raden dat de succesvolle transformatie van een organisatie met talrijke divisies, afdelingen en vele duizenden mensen, verspreid over meerdere landen, nog vele malen complexer is. Mislukking ligt dan op de loer. Temeer omdat er vaak een gapend gat ligt tussen de strategische visie achter de verandering – het vertrekpunt – en de uiteindelijke realisatie van die visie – de eindbestemming. Jorg van der Zanden en Ton de Jong (Capgemini Consulting) presenteren een raamwerk voor een meer holistische en mensgerichte kijk op het veranderingsproces.

34: Professionalisering en levenskunst
M&C-Essay – Er bestaat geen eenduidig beroepsbeeld van de organisatieadviseur. Het heeft dan ook weinig zin om naar een gezamenlijk beeld te blijven zoeken. Toch is er behoefte aan een nieuw type consultant: de adviseur als levenskunstenaar. Maar hoe word je dat, vraagt Max Rubinstein (AO Adviseurs voor Organisatiewerk) zich af.

42: Adviseur & interim-manager
De Case – Het streven van Koffiebranderij De Moriaan om goed milieubeleid neer te zetten, loopt vast. Tijdens een heisessie met een milieuadviseur komen twee remedies naar voren, die de directie echter danig verdelen. De adviseur stelt voor een interimmer in te huren met kennis van milieumanagement. De laatste aflevering in de rubriek De Case van Igor Wladimiroff (Condroz Consulting Group).

48: Sustainability en consulting: reflex of reflectie?
Duurzaamheid lijkt, ook voor de consultancy, een nieuwe markt waar de waarden van het marktmechanisme gelden. Onjuist, betoogt Hans Strikwerda (UvA; Nolan Norton Institute). Het domein van het particulier initiatief, de civic society, is de morele bron die definieert wat duurzaamheid is.

Zie verder de website: www.managementenconsulting.nl