Uit het jaarlijkse onderzoek van Sustainability University onder duurzaamheidsmanagers in Nederland blijkt dat er geen voortgang is gemaakt op het inbedden van duurzaamheid binnen de bedrijfsprocessen van organisaties. Steeds meer duurzaamheidsmanagers hebben een masteropleiding in de duurzaamheid afgerond, dit is goed voor de verdere professionalisering van het vak. Echter de wens van de professionals om hun hele carrière in de duurzaamheid te blijven werken, draagt niet bij aan het belang van  geïntegreerd handelen in alle bedrijfsactiviteiten.

Het beroep duurzaamheid of MVO is een jong beroep. Daarom is de Sustainability University in 2018 gestart met de jaarlijks terugkerende ‘State of The Sustainability Profession Survey’ onder MVO/duurzaamheidprofessionals om de voortgang te meten en trends te detecteren. De  survey van dit jaar laat de eerste daling in 4 jaar zien met betrekking tot het inbedden van duurzaamheid binnen bedrijven. Vorig jaar gaf de Sustainability University aan dat om MVO in 2030 volledig te integreren in de bedrijven, de resultaten van de MVO-manager elke 3 jaar flink moet verbeteren. Met een daling van 6,7 (2020) naar 5,7 (2021) – op een schaal van `10 – zal dit niet gehaald worden. Het aantal masteropleidingen in MVO-gerelateerde disciplines is door de jaren heen gestaag toegenomen. Opvallend is het aantal duurzaamheid professionals dat levenslang wil blijven werken in MVO/Duurzaamheid. In 2021 geeft 95% van de duurzaamheidsprofessionals aan hun duurzaamheidscarrière te willen voortzetten, in 2018 was dit nog maar 50%.

“Geïntegreerd handelen is echt cruciaal om duurzaamheid verder te brengen, jammer om te zien dat dit jaar het niveau van integratie van duurzaamheid in bedrijfsprocessen is gedaald. Het is echt belangrijk dat duurzaamheid managers meer bedrijfsbrede kennis opdoen” aldus Elfrieke van Galen, bestuurder Sustainability University en partner bij duurzaamheidsadviesbureau TheRockGroup. Het belang van inbedden van duurzaamheid in alle bedrijfsprocessen zit volgens de Sustainability University in integrated thinking, acting en reporting. Duurzaamheidsmanagers streven er namelijk naar om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van hun strategie en hier ook integraal over te rapporteren. Dit betekent dat een bedrijf ook integraal moet acteren, oftewel vanuit alle verschillende bedrijfsprocessen. De afname voor het inbedden van duurzaamheid kan ook deels verklaard worden doordat duurzaamheidsprofessionals steeds minder tijd besteden aan hun mentor-, innovator- en monitorrol.

Deelnemers aan de survey gaven aan dat deze rollen bovendien niet bovenaan hun lijst staan om te ontwikkelen, in tegenstelling tot andere rollen zoals strateeg, coördinator en initiatiefnemer die steeds populairder worden. Het is belangrijk dat duurzaamheidsprofessionals in alle rollen investeren, aangezien eerder onderzoek van de Sustainability University (gebaseerd op het boek ‘7 Roles to Create Sustainable Success‘ door Carola Wijdoogen) laat zien dat een balans tussen deze rollen MVO-managers zal helpen om duurzaamheid in hun organisaties te versnellen. Boodschap vanuit de Sustainability University naar aanleiding van deze survey is dat de duurzaamheidsprofessional in ieder geval meer bedrijfsbrede kennis nodig heeft. De Sustainability University hoopt dat tijdens de volgende ‘State of the Sustainability Profession Event’ op 15 september 2022 weer gezamenlijk een grote voortgang in het inbedden van duurzaamheid in alle duurzaamheidsprocessen gevierd kan worden.

Over de Sustainability University

De Sustainability University, opgericht door Carola Wijdoogen en Elfrieke van Galen, wil de ontwikkeling van MVO-professionals versnellen om succesvoller te worden in hun werk en in het bereiken van de uitdagende duurzaamheidsdoelen. De uitgebreide resultaten van de survey zijn vandaag gedeeld op de zesde editie van het ‘State of the Sustainability Profession Event’, ondersteund door Arcadis, 7Roles, TheRockGroup en een toenemend aantal deelnemende duurzaamheidsprofessionals.

Lees de volledige resultaten van het onderzoek hier.