Vreugdenhil Dairy Foods heeft in 2020, samen met alle partners in de keten, waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De situatie rondom COVID-19 zorgde voor uitdagingen. Er is veel aandacht besteed aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers. We behaalden mooie resultaten: meer dan 90% van de melkveehouders deed mee aan ons duurzaamheidsprogramma, de CO2-uitstoot van melktransport is verder verlaagd en de daken van onze productielocaties in Barneveld en Scharsterbrug zijn het afgelopen jaar voorzien van zonnepanelen.

“Met ons ambitieuze duurzaamheidsbeleid nemen we verantwoordelijkheid: People, Planet en Profit zijn onlosmakelijk met onze onderneming en onze duurzaamheidsambitie verbonden. Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet op weg naar de nieuwe duurzaamheidsstrategie. Hiervoor benaderden we 250 stakeholders met de vraag welke duurzaamheidsthema’s voor hun belangrijk zijn. Volgend jaar delen we de uitkomst van deze materialiteitsanalyse, met daaraan gekoppeld onze herziene strategie voor ’22-‘26. Onze ambitie is inmiddels opnieuw geformuleerd: In 2050 willen we CO2-neutraal zijn in de gehele keten, van gras tot glas”, aldus CEO Albert de Groot.

Transport

In 2020 hebben RMO-vervoerders van Vreugdenhil Dairy Foods flinke stappen gezet om de CO2-uitstoot verder te verlagen. De uitstoot van het transport, per kilogram melk, was 30,5% lager in vergelijking tot 2013. Hiermee is onze doelstelling voor 2022, een reductie van 20% (ten opzichte van 2013), nu al ruimschoots behaald. De reductie werd onder andere gerealiseerd door een hogere beladingsgraad per vracht. Ook waren er minder ongeplande ritten doordat onze fabrieken stabieler draaiden. Verder gebruikten de vervoerders nieuwere en schone vrachtwagens, waarbij een aantal van hen CO2-compensatie toepast.

Milieuvriendelijke locaties

Sinds het afgelopen jaar zijn de daken van al onze locaties voorzien van zonnepanelen. Deze leveren jaarlijks 1.3 miljoen kWh aan groene stroom op. Dit is voldoende stroom voor meer dan 450 huishoudens per jaar. In 2020 was de opbrengst ongeveer 465.000 kWh. “Duurzaamheid is sinds de introductie 10 jaar geleden serieus aangepakt”, vertelt Chairman Jan Vreugdenhil. “Inmiddels zijn we lid van het globale platform Sustainable Agricultural Initiative (SAI) en omarmden daarmee het zogenaamde Dairy Sustainability Framework (DSF). Dat we als bedrijf op de goede weg zijn, blijkt ook uit onze EcoVadis score, waarbij we als onderneming een silver award hebben gehaald. Een prachtige prestatie.” Meer over de positieve beoordeling door EcoVadis over ons duurzaamheidsbeleid leest u op de website.

Veiligheid

Veiligheid is voor Vreugdenhil een belangrijke prioriteit. Op alle vestigingen maken we onze medewerkers dagelijks bewust van het belang van veiligheid. Het is ons doel dat de managementsystemen voor arbeidsveiligheid en gezondheid op alle locaties van Vreugdenhil gecertificeerd zijn volgens de internationale norm ISO 45001. In 2020 werden de locaties in Scharsterburg en Nijkerk gecertificeerd. In 2021 startten we met de voorbereidingen in Barneveld. De locatie Gorinchem volgt in 2022.

In 2020 namen we op alle locaties verschillende maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo werd er bijvoorbeeld een hitteplan opgesteld en zijn de instructies voor het veiligstellen van machines ge-update. Ook is de dakrandbeveiliging vernieuwd en zijn er bordessen gemaakt die helpen bij een veilige betreding van installaties.

Dairy Dreams

In het duurzaamheidsverslag 2020 hebben we aan de hand van het thema Dairy Dreams ervoor gekozen het verhaal achter de cijfers van de duurzaamheidsdoelstellingen te vertellen. Aan het woord komt onder meer melkveehouder Gerrit de Groot. Hij vertelt over de bijdrage die hij met zijn melkveehouderij levert aan verduurzaming in de keten. En spreekt de hoop uit dat melkveehouders als ondernemers, ook in de toekomst eigen keuzes mogen blijven maken. “Niet alle duurzaamheidsmaatregelen zijn toe te passen op alle melkveehouderijen. Die keuzevrijheid is voor mij een groot goed.” Lees het verhaal van Gerrit de Groot, en de andere geïnterviewden.

Vreugdenhil opereert vanuit het hart van de samenleving. Het bedrijf groeit en neemt verantwoordelijkheid. We hebben onze Dairy Dreams, en vooral ook de intrinsieke overtuiging dat we door samen te werken, ieder met zijn eigen expertise, optimaalresultaat kunnen behalen. “We willen alle betrokkenen in onze keten, van melkveehouders en leveranciers tot klanten, bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Met name onze medewerkers verdienen een dankwoord voor hun harde werk, tomeloze inzet en getoonde flexibiliteit”, aldus Albert de Groot.

Download het Duurzaamheidsverslag 2020