Bijna de helft van de bedrijven zegt duurzaamheid in de algemene strategie te integreren. Bedrijven met meer dan 1000 werknemers boven de 53%. Deze conclusies komen naar voren uit een internationaal onderzoek dat certificatie-instelling DNV GL – Business Assurance en de vooraanstaande adviesorganisatie EY met behulp van onderzoeksbureau GFK Eurisko hebben gehouden onder meer dan 1.524 professionals van bedrijven in verschillende sectoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Duurzaamheid is geen aanhangsel

De interesse is groot, hoewel het een ingewikkeld onderwerp is. Ongeveer 6 van de 10 bedrijven hebben beleid op het gebied van duurzaamheidsintegratie en 55% heeft in de afgelopen 3 jaar geïnvesteerd in duurzaamheidsinitiatieven.

De lijst wordt aangevoerd door beleid om milieueffecten te beperken (32%) en het opstellen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën (30%). De integratie van duurzaamheid in de kernactiviteiten brengt met zich mee dat de dagelijkse bedrijfsvoering moet worden aangepast. Dit weerspiegelt de verschuivende opvattingen over duurzaamheid. Duurzaamheid wordt niet langer gezien als een ‘aanhangsel’ van de bedrijfsstrategie, maar als een wezenlijk onderdeel daarvan.

Marktgerelateerde en financiële voordelen

Er zijn nog steeds hindernissen, vooral doordat bedrijven worstelen met andere prioriteiten (36%), maar alle bedrijven die stappen hebben gezet naar duurzaamheidsintegratie profiteerden daarvan. Bedrijven rapporteerden aanzienlijke marktgerelateerde (41%) en financiële rendementen (27%). De voordelen liepen uiteen van betere relaties met klanten (29%) tot en met een verbetering van de merkreputatie (27%) of de marktdifferentiatie (17%). Bovendien realiseerde 17% besparingen en was 12% in de gelegenheid om de bedrijfsmiddelen te beschermen.

Managementsystemen spelen een sleutelrol bij integratie

Bedrijven zullen op de middellange termijn aan duurzaamheidsintegratie blijven werken: ongeveer 90% zal de investeringen handhaven en de helft is zelfs bereid om ze te verhogen. Gevraagd naar tools, initiatieven en praktijken met de grootste potentiële impact op de integratie, rapporteerde 53% dat er een duidelijk verband is met de invoering van managementsystemen.

De herziening van de internationale ISO normen richt zich steeds meer op de context waarin bedrijven opereren. Mede daardoor worden managementsystemen een steeds effectiever instrument om strategieën, beleid en procedures in een duurzame bedrijfsvoering te integreren.

Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance zegt hierover: “Bedrijven en organisaties hebben een almaar groeiende behoefte om duurzaamheid in hun kernactiviteiten te integreren. Duurzaamheidsprincipes vormen dus een belangrijke drijfveer bij het bepalen van de bedrijfsstrategie. Ze worden geïntegreerd in beleid en doelstellingen voor de middellange termijn en voor het ontwikkelen van werkwijzen en procedures. Door voor een duurzame bedrijfsvoering te zorgen, zijn bedrijven beter in staat om aan de eisen van stakeholders te voldoen, verandering in gang te zetten en langetermijnwaarde te scheppen.”

Methodologie en onderzoeksgroep 

  • Het onderzoek werd in juni 2016 gehouden. Er werd aan deelgenomen door 1524 professionals van bedrijven uit de primaire, secundaire en tertiaire sector in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.
  • De steekproef bestond uit klanten van DNV GL en is statistisch niet representatief voor ondernemingen over de hele wereld:
    • 23% van de deelnemende bedrijven heeft minder dan 50 mensen in dienst, 45% heeft 50 tot 1000 medewerkers en 24% heeft 1000 of meer medewerkers;
    • 5% van de ondernemingen komt uit de primaire sector, 51% uit de secundaire sector en 35% uit de tertiaire sector.
  • De steekproef omvat 142 bedrijven die worden beschouwd als “leiders”. De classificatie van een onderneming in de categorie “leiders” is gebaseerd op criteria die zijn opgesteld door DNV GL en EY: de onderneming heeft een duidelijke opvatting over de betekenis van duurzaamheidsintegratie; duurzaamheid is in het bedrijf geïntegreerd door middel van een specifieke strategie of specifiek beleid; het bedrijf heeft meetbare doelstellingen voor duurzaamheidsintegratie geformuleerd; het bedrijf heeft in de afgelopen 3 jaar in duurzaamheidsintegratie geïnvesteerd; het bedrijf schat de voordelen van duurzaamheidsintegratie hoger in dan de kosten ervan; het bedrijf zal in de komende 3 jaar minstens evenveel in duurzaamheidsintegratie investeren als op dit moment.
  • De vragenlijst is afgenomen met behulp van de CAWI-methode (Computer Assisted Web Interviewing).

Download de infographic (pdf) van de onderzoeksresultaten