Bijna drie kwart van de Nederlandse medewerkers weet dat hun werkgever een duurzaamheidsbeleid heeft. Echter, heeft 29 procent geen idee wat het inhoudt. Vooral Gen Z (79%) en Millennials (79%) zijn zich bewust van het duurzaamheidsbeleid van hun werkgever. Dit percentage daalt naarmate de generatie ouder wordt: 67 procent van Gen X is zich hiervan bewust en slechts 55 procent van de Babyboomers. Het is zelfs zo dat maar 57 procent van alle respondenten het belangrijk vindt dat een werkgever zich inzet voor duurzaamheid en het klimaat. Zo blijkt uit onderzoek* van Treedom, het eerste digitale platform voor het online planten en schenken van bomen, naar duurzaamheid binnen organisaties.

Het onderzoek toont aan dat vooral senior managers de noodzaak inzien van het voeren van een duurzaamheidsbeleid (67%), en ook meer dan de helft (52%) van de overige werknemers vinden dit belangrijk. In lijn hiermee antwoorden deze groepen vergelijkbaar op de vraag of ze zich bewust zijn van de duurzaamheidsinspanningen van hun werkgever. Vier op de vijf (83%) senior managers geeft aan zich bewust te zijn van het beleid, tegenover 67 procent van de overige werknemers. Een groot gat dus.

Federico Garcea, oprichter en CEO van Treedom: “Er zit een kloof tussen de beleidsmakers die het duurzaamheidsbeleid uitstippelen en andere medewerkers. Om duurzaamheidsdoelen te bereiken kunnen bedrijven intern echter niet verdeeld zijn, iedereen moet duurzaamheid ervaren en beleven. Betrokkenheid is essentieel bij het traject naar duurzame ondernemingen om een blijvende, positieve impact te hebben. Ook is het essentieel om als bedrijf concurrerend te blijven en het beste talent aan te trekken.”

Bijna een kwart (24%) van de Nederlandse werknemers heeft zelf geen idee of het duurzaamheidsbeleid daadwerkelijk impact heeft op het milieu. Wel is er veel behoefte aan meer informatie over dit onderwerp: 62 procent wil namelijk meer weten over het gevoerde beleid op de werkvloer. Een generatie is hier overigens minder in geïnteresseerd: bijna de helft (46%) van de Babyboomers geven aan dat zij geen interesse hebben in meer informatie.

Draagvlak onder personeel is echter essentieel bij het voeren van een succesvol duurzaamheidsbeleid. Zo blijkt uit de top 3 belangrijkste maatregelen voor duurzaamheid dat bijna de helft (45%) vindt dat de impact op het klimaat voorkomen en geminimaliseerd moet worden. Maar ook innovaties op het gebied van duurzaamheid (33%) en het sociale aspect van duurzaamheidsinspanningen (27%), dus teruggeven aan gemeenschappen die hard worden geraakt door klimaatverandering, zijn belangrijke peilers voor Nederlandse werknemers.

Maar wat zijn de belangrijkste factoren van werknemers om te kiezen voor een bedrijf met een duurzaamheidsbeleid?

Ruim een kwart (27%) van alle ondervraagden wil graag de planeet beschermen voor toekomstige generaties. Een vergelijkbaar percentage (26%) vindt het belangrijk dat ze trots kunnen zijn op hun werkgever. Voor de Babyboomers is dit zelfs 38 procent. Een op de vier (25%) vindt het nu eenmaal belangrijk dat hun werkgever positieve verandering teweegbrengt voor het klimaat.

Treedom helpt bedrijven verduurzamen, een bijdrage te leveren aan een groenere planeet en het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Het stelt bedrijven in staat om CO2-uitstoot te compenseren met het planten van bomen via Treedom en kunnen dit op een tastbare manier communiceren naar alle medewerkers.

“Door het planten en groeien van bomen worden gemeenschappen wereldwijd ondersteund op sociaaleconomisch gebied. Dit uitgangspunt is makkelijk te begrijpen en bedrijven kunnen dit gemakkelijk communiceren met hun personeel. Zo brengen we duurzaam leven dichter bij de mensen, waardoor de positieve impact op de planeet ook zo wordt ervaren door alle werknemers.”, aldus Garcea.

Het onderzoek maakt deel uit van een campagne die Treedom tussen Earth Day en World Environment Day in zes landen voert. Het doel is om 20.000 bomen te laten groeien in een speciaal bos met hulp van de Treedom Community.

*Onderzoek uitgevoerd door Opinium onder 7.000 Europeanen, verdeeld over het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en Frankrijk.