Het Platform Duurzame en Solidaire Economie streeft naar een nieuwe economie en heeft dit verwoord in een manifest met een pleidooi om in te zetten op een welzijnseconomie. Dit door ruim 70 organisaties ondertekende manifest wordt op dinsdag 21 februari om 13.15 uur aangeboden in het gebouw van de Tweede Kamer aan de leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Nog niet eerder sprak een zo groot en divers gezelschap zich uit tegen voortgaande ongeremde economische groei. Het roer moet om! Organisaties die de noodzaak van de transitie naar een nieuwe economie onderschrijven zijn onder meer de ASN Bank, Both Ends, de Branchevereniging Kringloop Nederland, Greenpeace Nederland, de Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, Our New Economy, de Raad van Kerken in Nederland, Oxfam Novib, Solidaridad, de Transitiecoalitie Voedsel, de Triodos Bank, de VVM en Urgenda.

“We merken in gesprekken, bij de media en bij politieke uitspraken steeds meer de breed gevoelde urgentie om een einde te maken aan het achterhaalde streven naar een voortdurende BBP-groei. Het huidige economische model is uitermate schadelijk, sociaal en ecologisch, lokaal en mondiaal.”

Oproep

De oproep in het manifest:

Kies voor een nieuwe economie, die gericht is op een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet.

1. Stop de oriëntatie op BBP-groei en richt je op doelen/indicatoren die noodzakelijk zijn om samen te kunnen overleven. Dat zijn vooral Welzijn, Inclusiviteit en Duurzaamheid, in het Engels: Wellbeing, Inclusion en Sustainability, samengevat als WISE.

2. Verlaag de belasting op arbeid, en belast vooral het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgas-sen. Zorg daarbij dat mensen met een laag inkomen goed in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

3. Nederland bereidt zich voor om in 2025 lid te worden van de Wellbeing Economy Governments, waar de andere indicatoren voorrang krijgen.*

4. In al het economie-onderwijs wordt vanaf 2025, in aanvulling op de mainstream, inzicht gegeven in de belangrijke nieuwe stromingen, zoals de Betekenis-economie, de Donut-economie, de Economy for the Common Good, de mondiale Wellbeing Economy Alliance, de Degrowth- en Postgrowth-beweging.

5. Nederland volgt het voorstel van de EU om in 2030 de mondiale ecologische voetafdruk met 50% verkleind te hebben.

6. Er komt een nieuw sociaal contract, waarbij een veel minder ongelijk inkomen en vermogen wordt nagestreefd. De balans tussen laagstbetaalden en hoogstbetaalden wordt fundamenteel veranderd.

* Vijf landen gingen ons al voor: Finland, IJsland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales, die samen de Wellbeing Economy Governments (WEGo) hebben gevormd. Zie www.weall.org/wego.

 

Foto: Babette Porcelijn spreekt enkele leden van de Tweede Kamer toe.