Visleverancier Anova Food, dit jaar genomineerd voor de Verantwoorde Visprijs, stimuleert in Indonesië een nieuwe vangstmethode. Zij koopt van vissers enkel nog tonijn die is gevangen met iets gekromde haken.
‘De ongewenste bijvangst van zeeschildpadden daalde daardoor met 80 procent’, zegt Marloes Kraan, beleids-medewerker bij het Productschap Vis. Het voorbeeld laat zien hoe bedrijven in de vissector in de praktijk werk maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
Werkgevers en werknemers schaarden zich vorig jaar december achter de SER-verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met de uitgangspunten voor grensoverschrijdend verantwoord ketenbeheer. Dit houdt in dat bedrijven, binnen de productieketen van producent tot consument, ook oog hebben voor sociale en milieuaspecten. De verklaring volgde op het SER-advies Duurzame Globalisering (2008) en het eerdere advies De winst van waarden (2000).
Het Productschap Vis is niet het enige productschap dat zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ook andere product- en bedrijfschappen hebben een geschiedenis met MVO en met internationaal ketenbeheer.

Lees het volledige artikel via de link.