Vanaf 1 juli heeft de faculteit Natuurwetenschappen een nieuwe, Engelstalige cursus in haar aanbod: Corporate Responsibility for Sustainable Development (N22211). De cursus behandelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Verantwoordelijkheid

Een belangrijk en actueel thema, zoals de instorting van het Rana Plaza gebouw in Dhaka, Bangladesh op 24 april weer eens duidelijk maakte: er vielen meer dan 1000 doden onder de arbeiders die kleding aan het maken waren voor de wereldmarkt, ook de Nederlandse. Dit roept vragen op als: welke verantwoordelijkheid hebben de kledingmerken die afnemen van deze fabrieken nu eigenlijk? En hoe zouden deze bedrijven hun verantwoordelijkheid kunnen invullen? De nieuwe cursus gaat in op deze, en vele andere gerelateerde vragen.

Snelle ontwikkelingen

De Engelstalige cursus vervangt de cursus Duurzaam Ondernemen (N01211). Ook al was deze laatste cursus nog niet eens zo oud, het veld is zo snel in ontwikkeling dat een vervanging wenselijk was. De nieuwe cursus bevat de state-of-the-art inzichten op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en is ook gemakkelijk actueel te houden door het gebruik van de cursussite als e-werkboek, waar verouderde informatie telkens kan worden ververst.

Doelgroepen

Met deze nieuwe cursus hoopt de faculteit aan een groeiende behoefte te voldoen aan kennis en inzichten over een actueel en belangrijk onderwerp. Deze nieuwe cursus is geschikt voor een groot aantal doelgroepen: allereerst voor bachelor studenten Milieu- natuurwetenschappen, maar ook voor studenten Managementwetenschappen, studenten uit andere opleidingen of geïnteresseerden uit de praktijk van overheid, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties.
Het studiemateriaal behandelt de volgende elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO):
1) de betekenis en oorsprong van het concept,
2) management en implementatie van MVO,
3) de toekomst van MVO, en
4) internationale MVO- normen en -standaarden.

Schrijfvaardigheid

Naast het verwerven van kennis en inzicht op deze terreinen, is een belangrijke doelstelling van de cursus het bevorderen van academische schrijfvaardigheid. Het tentamen bestaat dan ook uit het schrijven van een onderzoekspaper over een MVO-thema op basis van een kleine literatuurstudie. Al het cursusmateriaal is in het Engels, maar de schrijfopdracht mag zowel in het Engels als in het Nederlands worden uitgevoerd.

Studenten met lopende inschrijfrechten voor de cursus Duurzaam Ondernemen hebben nog een jaar de tijd om de cursus af te ronden, dus geen zorgen. Controleer wel even de cursussite om op de hoogte te raken van een aantal wijzigingen in de tentamenprocedure.