TU Delft lanceert de online cursus Sustainable Building with Timber, Deze nieuw ontwikkelde cursus  is ontworpen om deelnemers een holistisch begrip van duurzame houtbouw te geven. Met deze cursus kunnen alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving – architecten, ontwikkelaars, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers, maar ook studenten -, kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het enorme potentieel van houtbouw te benutten. Zij leren onder andere dat duurzaam bosbeheer een essentiële voorwaarde is voor het gebruik van hout in de bouw.

Duurzaam bosbeheer stelt ons in staat om hout te gebruiken en tegelijkertijd bossen te behouden zonder de ecologische, sociale en economische functies ervan te schaden. Duurzaam geproduceerd hout draagt bij aan koolstofopslag, zowel in bossen als in gebouwen.

“De wijze van bouwen en materialiseren moet veranderen,” aldus Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft. Meer dan 35% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit de gebouwde omgeving, waarvan een derde specifiek gerelateerd is aan de productie van bouwmaterialen zoals beton, metaal en kunststoffen. Naast klimaatverandering zijn er nog andere uitdagingen waar de bouwsector mee te maken heeft, zoals schaarste van grondstoffen, gezondheidskwesties en de noodzaak om voldoende woningen te bouwen. “Eén van de meest kansrijke oplossingen is bouwen met hout en andere biobased materialen uit duurzaam beheerde bronnen.”

Houtbouwinnovaties in architectuur, techniek en productie

Door innovaties in architectuur, techniek en productie kan bijna elk gebouw – inclusief hoogbouw – in hout worden gebouwd. Aan de hand van casestudies behandelt de cursus typologieën van houten gebouwen voor laagbouw, middelhoogbouw en hoogbouw, evenals strategieën voor circulaire houtbouw voor het renoveren en opwaarderen van bestaande gebouwen. Ontwerpen voor (de)montage en identificeren verschillende houtconstructies, hun componenten en aanpasbaarheid staan centraal. Ook wordt ingegaan op geveltypologieën en hun anatomie, binnencomfort en mechanische eigenschappen en toepassing van loof- en naaldhout.

Gezonde bouw en gezond gebouwen

Dankzij diverse ontwikkelingen in bouwmethoden en productieprocessen zijn enorme samengestelde delen van massief hout te fabriceren die grootschalige toepassing van hout in de gebouwde omgeving mogelijk maken, zelfs voor hoogbouw. Hout is ook ideaal voor prefabricage, waardoor het grootste deel van de bouwarbeid in productiehallen plaatsvindt en het bouwproces op locatie zelf schoner, sneller en van hogere kwaliteit is, met minder overlast op de bouwplaats, ook voor de omgeving. Met circulaire bouwpraktijken kunnen houtconstructies op individueel gebouw- en regionaal niveau worden hergebruikt. Dit resulteert, in vergelijking met traditionele constructies, in gezondere gebouwen die koolstof opslaan in plaats van uitstoten, terwijl de grondstof terug groeit in duurzaam beheerde bossen.

Home for the future

De cursus Sustainable Building with Timber is ontwikkeld in het kader van het ‘HOME for the future project’. Dit ambitieuze project, geïnitieerd door FSC® Nederland en FSC® Denemarken, wil de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen dat wordt toegepast in sociale woningbouw vergroten. Het project omvat verschillende activiteiten: het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in de wetgeving, het vergroten van de kennis over bouwen met hout in de bouwsector en het produceren van levenscyclusanalyses (LCA’s) en productkaarten (EPD’s) die worden toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase. Verder worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatvoordelen van bouwen met hout beter in kaart te brengen. HOME for the future is onderdeel van het EU LIFE programma.

Meer informatie

  • De eerste editie, van deze zeven weken durende online cursus start op 15 november 2023.
  • Voor meer informatie en om je in te schrijven, kijk op TU Delft online learning.
  • Deze MOOC past binnen het doel van de faculteit om de transitie aan te jagen naar biobased bouwen, om zo de CO2-poductie in de hele bouwketen te reduceren. Lees hier meer.
  • De cursus ‘Sustainable Building with Timber’ is ontwikkeld door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de TU Delft Circular Built Environment Hub, in samenwerking met VIA University College Denmark, FSC® Nederland, Ssse OvO associates architects, Lister Buildings, AMS Institute, Material District, geWOONhout, TBI woonlab, Waechter + Waechter architects en TU Darmstadt.
  • Lees hier meer over het project Home for the future.