In totaal hebben 32 bedrijven en organisaties zich aangemeld voor deze prijs. Uiteindelijk hebben 21 bedrijven daadwerkelijk meegedaan. De Limburgse bedrijven en organisaties zijn vervolgens doorgelicht en bekeken op de sociale prestaties. Het resultaat is gerapporteerd aan een jury onder voorzitterschap van gedeputeerde Odille Wolfs (Welzijn, Zorg en Cultuur). Deze jury bestaat verder uit de volgende personen: Lodewijk de Waal voorzitter FNV Peter Haane directeur KVK Zuid-Limburg Eric Coorens directeur KWANTUM Nederland Paul Rutten directeur Gulpener bierbrouwerij, winnaar Duurzaam Ondernemen Prijs 2003.

Op 25 november selecteert de jury ‘live’ een winnaar uit de drie genomineerden. De bedrijven geven een presentatie over hun sociale beleid. Vervolgens is er een vragenronde door de juryleden. Het evenement in de Maaspoort te Venlo start om 15:30 uur en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een ieder kan kennis nemen van de excellente wijze waarop deze ondernemingen de juiste balans creëren tussen People (sociale aspecten van de bedrijfsvoering), Planet (milieu en duurzaamheidsaspecten van de bedrijfsvoering) en Profit (winstgevendheid op langere termijn). Ook wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop deze principes door bedrijven en organisaties zelf in de praktijk gebracht kunnen worden.

MVO Vandaag de dag worden bijna alle ondernemers geconfronteerd met de gevolgen van de economische terugval. Ondernemen wordt steeds uitdagender tegen een achtergrond van toenemende wet- en regelgeving. Toch zijn er in Limburg voldoende bedrijven die, ondanks deze ontwikkelingen, succesvol presteren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ofwel ondernemen met zorg voor mens en milieu. Waarom? Deze bedrijven willen zich onderscheiden van andere ondernemingen en toegevoegde waarde creëren voor hun producten en diensten. Daarnaast zijn zij er van overtuigd dat MVO een uitstekend instrument is om te overleven op de langere termijn.