Het Netwerk BinD wil het maatschappelijk betrokken ondernemen in Drenthe verder vormgeven en promoten. BinD zal dit doen met tal van activiteiten, zoals de uitgave van de nieuwsbrief “Wees betrokken!”, een wervingsflyer voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, de website www.betrokkenindrenthe.nl en het organiseren van een eerste Drentse Beursvloer. Op deze beursvloer komen vraag en aanbod voor het vrijwilligerswerk letterlijk bij elkaar. De Drentse Beursvloer vindt op donderdagmiddag 2 november plaats. Al deze activiteiten worden ingezet om de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren. Dit kan op veel manieren, bijvoorbeeld door medewerkers van een bedrijf een dag een speeltuin op te laten knappen of hen te laten klussen in de natuur. Maar ook door het beschikbaar stellen van vergaderruimte of het organiseren van een workshop. Betrokken Ondernemen levert winst op voor iedereen. Bedrijven krijgen een positiever imago, medewerkers ontdekken verborgen taltenten en zijn trots op hun bedrijf. Maatschappelijke organisaties krijgen er deskundigheid bij, toegang tot nieuwe netwerken, positieve PR en vaak nieuwe vrijwilligers.

Inmiddels zijn 17 toonaangevende bedrijven en maatschappelijke organisaties lid van BinD. Gedeputeerde Anneke Haarsma en Wim de Kleuver, de voorzitter van BinD, zijn zeer verheugd met de oprichting van BinD. “Drentse bedrijven hebben écht hart voor maatschappelijke organisaties, dat merk ik aan het enthousiasme van de deelnemers. De kracht zit in de ontmoeting tussen burgers, beleidsmakers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die een open gesprek aangaan over oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Zó versterken we het vrijwilligerswerk en daarmee de leefbaarheid in onze provincie”, aldus Anneke Haarsma. Wim de Kleuver vult aan: ” De vraag is er en het aanbod ook! Het enige dat nog ontbreekt is een structuur om het bij elkaar te brengen. Een organisatie die de ideeën vertaalt naar een praktische aanpak. Dat, maar ook visieontwikkeling over betrokken ondernemen in Drenthe, is wat het netwerk Betrokken in Drenthe van plan is.”
Op de website www.betrokkenindrenthe.nl vinden geïnteresseerden meer informatie over de ontwikkelingen rond betrokken ondernemen in de provincie Drenthe. Ook de nieuwsbrief, de wervingsflyer voor bedrijven en maatschappelijke ondernemers én nieuwtjes over de Drentse Beursvloer zijn daar te vinden. Bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich aan willen melden voor de Drentse Beursvloer kunnen contact opnemen Inge Boer en Dushenka van Kooten van STAMM CMO Drenthe, telefoon (0592) 39 44 00 of e-mail: info@betrokkenindrenthe.nl