“Drawdown” voor Tweede Kamer en Industrie: 80 oplossingen voor klimaat

Op initiatief van WakaWaka en TSM Business School werd het Boek ‘Drawdown’ aangeboden aan Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, alle leden van de tweede kamer, topambtenaren en CEO’s van de grootste Nederlandse CO2 producenten.

Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om klimaatontwrichting te keren. Het is een onderzoeksproject van een groep internationale wetenschappers onder leiding van researchdirecteur Chad Frischmann. De uitkomsten van het project Drawdown tonen aan dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met het juiste beleid binnen dertig jaar aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Hierdoor kunnen de mondiale klimaatdoelstellingen die tijdens de klimaattop in Parijs zijn gesteld, daadwerkelijk worden gehaald.

Voor het project hebben de onderzoekers 80 klimaatoplossingen gerangschikt en doorgerekend, en nog eens 20 veelbelovende innovaties beschreven – om maar aan te geven dat er zelfs nog veel meer mogelijk is. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boek ‘Drawdown‘, een New York Times bestseller die in 17 talen is vertaald, waaronder nu ook in het Nederlands (gelanceerd op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november jl.). Op initiatief van WakaWaka en TSM Business School werd het boek nu aangeboden aan alle leden van de Tweede Kamer, Nederlandse topambtenaren en aan 50 CEO’s van Nederlandse ondernemingen.

“Klimaat staat hoog op de politieke agenda, maar we zijn er nog lang niet. Is er wel voldoende aandacht voor de juiste oplossingen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? Zijn de goede intenties en stappen die worden voorgesteld in de Klimaatwet afdoende voor Nederland om haar steentje bij te dragen? Wat kunnen we doen om het probleem werkelijk op te lossen? Dat zijn relevante vragen waar ‘Drawdown’ mogelijk een oplossing voor biedt en waar wij de aandacht van Nederlandse beleidsmakers op willen vestigen”, aldus Annelieke Achterberg-Geerdink, Directeur van TSM Business School.

‘Drawdown’ biedt een verrassende kijk op de oplossingen om klimaatontwrichting niet alleen tegen te gaan, maar zelfs drastisch terug te dringen. Zo blijkt dat onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden in de top 10 van meest effectieve maatregelen staat, een top 10 waarin sowieso minder oplossingen voor energieopwekking voorkomen dan je zou verwachten. Onderwijs voor meisjes in lage lonenlanden is geen klimaat oplossing. Maar het effect van een leven dat vrouwen meer in eigen hand krijgen, inclusief verbetering van reproductieve gezondheid en -rechten, heeft (ook) een sterk klimaateffect, zo becijfert Drawdown. Vrouwen dragen in veel gebieden de landbouw. Als zij hun kennis dankzij onderwijs kunnen verrijken, kan dat hele gemeenschappen mobiliseren bij het omgaan met de effecten van klimaatontwrichting.

In het donker kun je geen huiswerk maken. Kerosine lampen geven niet alleen slecht licht, maar zijn ook nog eens gevaarlijk en duur in gebruik. Onderzoeken van onder andere de Wereldbank tonen aan dat de schoolresultaten van scholieren in gebieden zonder elektriciteit sterk verbeteren – al binnen een jaar – wanneer zij in plaats van giftige, gevaarlijke kerosine lampen, gebruik kunnen maken van lampen op zonne-energie.

TSM Business School dat de doorstart van WakaWaka in 2018 mede mogelijk maakte, wil een positieve bijdrage leveren aan het denken over de klimaatproblematiek en het activeren van leiders in deze. Drawdown kan in die discussie een belangrijke rol spelen omdat het oplossingen concreet maakt en daarmee dichterbij brengt.

Het programma op dinsdag 29 januari begon in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag met een presentatie van Chad Frischmann, gevolgd door commentaren van Leon Wijnands, Global Head of Sustainability van ING en Yoeri Schenau, Sustainability Lead Arcadis Nederland. Vervolgens werd Drawdown aangeboden aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, enkele vertegenwoordigers van fracties uit de Tweede Kamer en na de bijeenkomst ook aan vertegenwoordigers van de grootste Nederlandse CO2 producenten.

Bestel de Nederlandse vertaling van Drawdown hier online

 

Share Button