Met de innovatieve modernisering van haar totale watervoorziening (koel-, proces-, demi-, hooggezuiverd- en afval-) en de oprichting van een speciaal samenwerkingsverband voor de waterproductie, heeft Dow Benelux een inspirerend voorbeeld gesteld van een nieuwe stijl in geïntegreerd watermanagement in de chemische industrie. Door de grote schaal waarop dit project is opgezet en de toepassing van geavanceerde technologieën wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie (85-90%) bespaard. Daarnaast wordt minder water gebruikt en hoeft minder water te worden gezuiverd. Zestig procent van het hoogwaardige demiwater is geproduceerd uit gebruikt koelwater uit de Westerschelde. Hergebruik van water betekent een lozingsvermindering op de Westerschelde van ongeveer 3 miljoen m3 per jaar. Met het project is een totale investering van NLG 100 miljoen gemoeid.

Eervolle vermeldingen
Eervolle vermeldingen voor de Responsible Care-prijs werden toegekend aan DuPont Nederland BV uit Dordrecht en Hercules BV uit Middelburg. DuPont ontving de vermelding voor het project ‘6 miljoen ton CO2 equivalentreductie’. Met de bouw van een nieuwe installatie realiseert het bedrijf een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse broeikasgas-reductiedoelstelling. Deze reductie is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van een stad als Amsterdam.
Hercules werd beloond voor zijn inspanningen om het binnenlandse transport te verplaatsen van de weg naar de binnenvaart. Het wegvervoer op de route Rotterdam-Middelburg is daarmee met totaal 8,5 miljoen tonkilometers per jaar afgenomen.

Responsible Care
De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie stelde vorig jaar de Responsible Care-prijs in om haar leden nog meer te stimuleren de resultaten van het Responsible Care-programma te verbeteren. De prijs is een impuls om scherp te blijven en de prestaties op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid voortdurend te verbeteren. De inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury die, onder voorzitterschap van dr. P. Winsemius, bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, milieubeweging en chemische bedrijven. De inzendingen worden beoordeeld op hun uitzonderlijke prestatie en de inspirerende werking voor andere bedrijven.