“Door vast te houden aan onze groeistrategie, met meer nadruk op specialistische chemicaliën en geavanceerde materialen, hebben we als bedrijf de economische schokken op kunnen vangen,” zei Gerard van Harten, Voorzitter van de Raad van Bestuur in de Benelux. “De vestigingen in Nederland hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd en tegelijkertijd oog gehouden voor het milieu en de persoonlijke veiligheid,” aldus Van Harten.

2008: de hoogtepunten
Economie
– In turbulente financiële en economische tijden een sterke focus op kostenbesparingen.
– Nieuwe initiatieven voor het versterken van de economie in de Zeeuwse regio: Beta Campus en Maintenance Valuepark.
– Een daling van het productievolume naar 6,9 miljoen ton. In 2007 was dit nog 8,2 miljoen ton.
– Een stijging van de investeringen naar 183 miljoen dollar.
Mens
– Op het gebied van persoonlijke veiligheid in 2008 weer betere prestaties dan voorgaande jaren met `slechts` 7 lichte ongevallen.
Milieu
– Een verdere daling van het aantal milieu-incidenten: 28. Dit betekent dat het aantal incidenten in 5 jaar tijd meer dan gehalveerd is.
– Een daling in absolute zin van de CO2-uitstoot en het energiegebruik, een stijging van de energie-intensiteit.

Dow Chemical heeft in Nederland vestigingen in Terneuzen en Delfzijl. Terneuzen is de één na grootste vestiging van het bedrijf ter wereld met ruim 2000 medewerkers, 23 fabrieken en belangrijke R&D-faciliteiten. Begin 2009 heeft Dow het chemiebedrijf Rohm and Haas overgenomen. Dit bedrijf heeft vestigingen in Delfzijl en Moerdijk. Dow is de grootste buitenlandse industriële investeerder in Nederland.