De Koffiecoalitie en Hivos vinden de aankondiging van Douwe Egberts dat het bedrijf 2500 ton van haar koffie gaat inkopen via Utz Kapeh-richtlijnen een positieve ontwikkeling. De certificering door Utz Kapeh is gebaseerd op Utz Kapeh’s internationale gedragscode voor koffieproducenten, een code die voorwaarden stelt aan milieutechnisch, sociaal en economisch verantwoorde koffieproductie.
Zij is verheugd over het feit dat Douwe Egberts hiermee erkent dat maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij het implementeren van een goede gedragscode. Op dit moment gaat het slechts om 5% van zijn omzet in Nederland. De Koffiecoalitie en Hivos gaan er echter wél vanuit dat Douwe Egberts de komende tijd werk maakt van de implementatie van een gedragscode voor haar gehele bedrijfsvoering.

Uit onderzoek dat de Koffiecoalitie bijna een jaar geleden bij de start van de campagne presenteerde, bleek dat de werkomstandigheden op plantages in Kenia en Brazilië, waarvan o.a. Douwe Egberts koffie betrekt, te wensen overlaten.
Arbeidsrechten worden geschonden, lonen liggen onder het bestaansminimum, kinderarbeid komt voor, evenals gezondheidsklachten door onbeschermd gebruik van pesticiden, seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers en bedreigingen van mensen die lid willen worden van een vakbond. Hier valt alleen structureel iets aan te doen als ook de grote marktpartijen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

De Koffiecoalitie en Hivos blijven het beleid van Douwe Egberts constructief en kritisch volgen. Organisaties van koffiearbeiders in o.a. Kenia en Brazilië spelen daarbij een rol van betekenis. De Koffiecoalitie en Hivos verwacht dat nu ook de andere Nederlandse koffiebranders en supermarkten hun verantwoordelijkheid zullen nemen en een gedragscode implementeren. Daar zetten de Koffiecoalitie en Hivos zich de komende tijd voor in.

Hivos wil graag samen werken met Douwe Egberts aan de implementatie van een goede gedragscode, en met alle andere stake-holders in de koffiesector bij de verdere ontwikkeling van de Utz Kapeh-code.

De Koffiecoalitie bestaat uit: CNV Bedrijvenbond, FNV Bondgenoten, Hivos, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Novib – Oxfam Nederland, Oikos, Pax Christi, Solidaridad en Zuid-Noord Federatie.