Drie internationale business schools hebben de handen ineen geslagen voor een grootschalig onderzoek naar hoe bedrijven, de overheid, het onderwijs en NGO’s de Sustainable Development Goals (SDG’s) integreren in hun strategie. Het doel is te inventariseren welke stappen Nederlandse organisaties zetten om de SDGs te behalen en welke barrières ze daarbij ervaren. Deze ‘SDG Barometer’ zal elke twee jaar worden herhaald om nationale trends in kaart te brengen en internationaal te kunnen vergelijken.

Je kunt hier deelnemen aan de online survey.

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door degene verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen je organisatie. Uiteraard worden alle antwoorden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Het invullen van dit Engelstalige survey duurt ongeveer 20 minuten.

Als dank voor je deelname, ontvang je na afloop het rapport met de onderzoeksresultaten.