Het eerste landelijke SDG Barometer-onderzoek in Nederland naar de in 2015 vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor 2030 laat veel zien om optimistisch over te zijn. De SDG Barometer biedt belangrijke inzichten in de mate van acceptatie en implementatie van de SDG’s door Nederlandse organisaties. Tegelijkertijd is het een oproep aan alle organisaties om de doelen te realiseren.

Positieve trends

In 2022 bleek de overgrote meerderheid (91%) van de 316 deelnemende Nederlandse organisaties bekend te zijn met de SDG’s. Slechts twee procent besteedt geen enkele aandacht aan duurzaamheid. Vergeleken met twee jaar geleden besteedt 76% van de organisaties meer aandacht aan duurzaamheid. Daarnaast stelt 64% van de deelnemende organisaties de komende twee jaar (veel) meer rekening te zullen gaan houden met de SDG’s. Verrassend genoeg, zegt 72% van de organisaties dat de corona pandemie niet heeft geleid tot minder aandacht voor de SDG’s.

91% van de Nederlandse organisaties is bekend met de SDG’s

Nog een reden voor optimisme is dat duurzaamheid en de SDG’s meer de verantwoordelijkheid zijn geworden van het senior management. In bijna de helft van de deelnemende organisaties waren SDG-gerelateerde initiatieven de verantwoordelijkheid van senior managers, een lid van het managementteam of een lid van het bestuur. Duurzaamheid is duidelijk geen ‘probleem in de marge’ meer.

Maar… er zijn veel verschillen

De SDG Barometer laat echter ook veel verschillen zien. Achterblijvers op het gebied van duurzaamheid zijn er net zo goed als voortrekkers. Zo weet 9% van de organisaties helemaal niets van de SDG’s. 12% van de organisaties heeft geen duurzaamheidsstrategie en 11% heeft de SDG’s niet geïmplementeerd en is dat ook niet van plan. Bij het ontwikkelen van strategieën en beleidsregels heeft 14% van de organisaties geen rekening gehouden met de SDG’s. Waar het gaat om het duurzaamheidsniveau vindt 21% dat hun organisatie op het gebied van duurzaamheid nog een (erg) lage ontwikkelingsgraad heeft. De meerderheid van de organisaties (76%) voert bovendien slechts een beperkte (of helemaal geen) beoordeling uit van de impact van hun SDG-initiatieven.

11% van Nederlandse organisaties heeft de SDG’s niet geïmplementeerd en is dat ook niet van plan

Uitdagingen niet achter de rug

Aan het begin van de tweede helft van het traject naar 2030 liggen er nog belangrijke uitdagingen. Organisaties hebben nog altijd moeite om duurzaamheid en de SDG’s te integreren in hun strategie. Metingen blijven lastig en de focus op een beperkt aantal SDG’s (waarbij SDG’s zoals SDG 2 ’Geen honger’ en SDG 14 ’Leven in het water’ worden ’genegeerd’) blijft reden geven tot zorg.

Best practices delen en de rol van de overheid

Opvallend is dat acht van de tien organisaties van mening is dat de overheid een actievere rol moet spelen bij het stimuleren van organisaties om de SDG’s te implementeren, haar koopkracht actief moet benutten en een ondersteunend regelgevingskader moet ontwikkelen. We moeten ook beter worden in het delen van best practices. En hoewel elke organisatie een duurzaamheidsstrategie moet ontwikkelen die past bij de eigen specifieke behoeften, kunnen we nog veel van elkaar leren. Onderwijsinstellingen kunnen een centrale rol spelen als platform waarop organisaties praktische inzichten kunnen delen.

We kunnen van elkaar leren

Zijn we halverwege?

De huidige toestand in de wereld maakt het helaas niet makkelijker. Halverwege de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling maakt de wereld turbulente tijden door. Na de COVID-19 pandemie worden we geconfronteerd met de economische en maatschappelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Inflatie en de mogelijkheid van een recessie zetten het duurzaamheidsstreven van veel organisaties onder druk.

Maar de tijd dringt en alle organisaties moeten meer doen om de 2030 Agenda te verwezenlijken. De SDG’s zijn geaccepteerd als ‘universele taal’ om binnen zowel de private als de publieke sector over duurzaamheid te praten. Het is nu meer dan ooit tijd om woorden om te zetten in daden.

Het is nu meer dan ooit tijd om woorden om te zetten in daden.

Over de SDG Barometer

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in september 2015 hebben 193 landen 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vastgesteld als onderdeel van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Nederland is een van de 193 landen die de SDG’s hebben geratificeerd.

Halverwege de aanname in 2015 van de Agenda en de deadline ervan in 2030 is de Nederlandse SDG Barometer het eerste nationale onderzoek over de acceptatie en implementatie van duurzaamheid en de SDG’s door Nederlandse organisaties. In 2022 namen 316 Nederlandse organisaties deel aan het online onderzoek. De grootste groep respondenten bestond uit ondernemingen (69%), gevolgd door onderwijsinstellingen (13%), overheidsinstanties (9%) en non-profitorganisaties (9%).

In navolging van het oorspronkelijke Belgische initiatief is de Nederlandse SDG Barometer een longitudinaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door:

  • Amsterdam School of International Business (AMSIB, Hogeschool van Amsterdam)
  • Maastricht School of Management (Universiteit van Maastricht)
  • TIAS School for Business and Society (Universiteit Tilburg en Technische Universiteit Eindhoven)

Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald om de voortgang, of het ontbreken daarvan, te blijven monitoren.

Het volledige rapport is hier te downloaden. Lees hier een toelichtende blog van de auteurs over het onderzoek en de resultaten,