Afval
“Om dat doel te behalen, moeten we het afval minimaliseren, de recycling ervan doen toenemen en verbeteren, andere programma’s voor afvalbeperking invoeren en gerecycleerd en in grote mate recycleerbaar materiaal gaan gebruiken”, aldus The Walt Disney Company.

2012
Daarnaast wil de amusementsgroep de “directe netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul terugbrengen en de indirecte uitstoot van deze gassen via het elektriciteitsverbruik verminderen”. Op dit punt heeft Walt Disney zich een doelstelling op “middellange termijn” gesteld: in 2012 moet de directe uitstoot op basis van brandstoffen tot de helft zijn teruggebracht in vergelijking met 2006 (toen was dat 566.000 ton CO2-equivalent) en tegen 2013 moet het elektriciteitsverbruik 10 pct lager liggen dan in 2006 (toen was dat 2,0 miljard kilowattuur).