In recente jaren heeft er een groeispurt aan wetgeving plaatsgevonden en, misschien belangrijker, een verandering in mentaliteit. Als internationaal marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in de bouw- en installatiemarkt zijn we deze trend al jaren bij verschillende doelgroepen aan het volgen. Recent hebben we gezien dat volgens architecten de vraag en bereidheid te investeren in duurzame oplossingen snel is gegroeid in Europa. Maar hoe zit het met de elektrotechnische installateurs? In hoeverre maken e-installateurs actief gebruik van duurzame producten en oplossingen in hun projecten?

Hoge toepassing van duurzame oplossingen en producten in projecten

Zoals hierboven weergegeven, is het aandeel van projecten waarin enige vorm van duurzaamheid een rol speelt het grootst onder e-installateurs in het Verenigd Koninkrijk, en het kleinst in Duitsland. Dit is niet verassend, aangezien dit overeen komt met de resultaten van Europese architecten. Over het algemeen is het aandeel van projecten waarin enige vorm van duurzame oplossingen of producten een rol spelen vrij hoog (boven de 40%) in 4 van de 7 landen die onderzocht worden voor de European Electrical Installation Monitor, waarvoor elk kwartaal e-installateurs worden geïnterviewd, met een jaarlijks totaal van 3.200 telefonische interviews.

Meer toename wordt verwacht

Veel e-installateurs verwachten dat ze in de komende jaren steeds meer duurzame oplossingen en producten zullen installeren. In bijna alle landen verwacht rond de 70% van de installateurs dat de vraag naar duurzame oplossingen en producten zal stijgen. Alleen in België en Polen is dit aandeel lager, maar zelfs daar verwacht meer dan de helft van de installateurs een grotere vraag naar duurzame oplossingen. Hierbij wel de kanttekening dat in veel landen e-installateurs het gebruiken van gerecyclede materialen of materialen die makkelijk te recyclen zijn zien als het belangrijkste element van duurzaamheid

Drijfveren voor groei

In de meeste landen zien de e-installateurs de groeiende vraag van eigenaren en lokale en Europese wetgeving als de grootste drijfveren voor de groei van duurzaamheid. Voor wat betreft de vraag naar circulariteit zijn overheden, en in mindere mate architecten, nog belangrijker. Zoals hierboven al aangegeven is het beeld dat veel e-installateurs van duurzaamheid hebben wat beperkt. Het draait vooral om het gebruik van materialen die gerecycled kunnen worden, of producten die van gerecycled materiaal gemaakt zijn. Het is duidelijk dat er nog een hoop groeipotentie is voor meer geavanceerde vormen van duurzaamheid, bijvoorbeeld het minimaliseren van verspilling of een focus op de totale levenscyclus van gebouwen.

Interessant, maar wat heb ik er aan?

Duurzaamheid is belangrijk en zal verder groeien in belang, maar wat kunnen fabrikanten van installatieproducten met deze informatie? Het is duidelijk dat producten aan de wettelijke normen moeten voldoen. Dat is niet verassend en niet iets wat een unique selling point voor een product zal worden. Duurzaamheid is al, of zal spoedig een ‘license to operate’ worden.

Maar hoe kan je dan deze trend verzilveren en duurzaamheid gebruiken om de waarde van een merk en klantloyaliteit en intimiteit te vergroten? Een antwoord is te vinden door te kijken naar de barrières rondom duurzaamheid die e-installateurs ondervinden. In bijna alle landen zien installateurs enerzijds een probleem in de beperkt beschikbare informatie over producten, installatieprocessen en certificatie, en anderzijds een probleem in de hoge kosten van duurzame oplossingen.

Een voor de hand liggende manier om waarde toe te voegen is dus door installateurs te trainen en beter te informeren over producten, certificaten en installatieprocessen. Deze kennisdeling zal in de toekomst steeds belangrijker worden, niet alleen voor duurzaamheid maar ook in het algemeen, aangezien installateurs een steeds hogere werkdruk ervaren, producten steeds complexer worden, en installateurs in veel landen kampen met groeiende arbeidstekorten.

Wat betreft de moeite die installateurs ondervinden om de hogere kosten van duurzame producten en oplossingen te ‘verkopen’ aan hun klanten, is de simpelste oplossing om de prijs van die producten en oplossingen te verlagen. Dit is echter niet altijd direct mogelijk en zal naar mate de vraag stijgt op natuurlijke wijze gebeuren. Bovendien zal prijs altijd als probleem benoemd worden, wat meer te maken heeft met perceptie. Het antwoord hierop is wederom het trainen en informeren van installateurs, zodat zij de kennis en argumenten in huis hebben om deze producten en oplossingen aan hun klanten te verkopen.

Dirk Hoogenboom, research consultant USP Marketing Consultancy