Steeds meer bedrijven zien nieuwe mogelijkheden om afvalstoffen weer als grondstof op de markt te brengen. In opdracht van het milieuprogramma van de Europese Commissie (Life+) en met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Rijkswaterstaat de webtoets ‘Afval of Grondstof?’ ontwikkeld. De webtoets is een digitaal hulpmiddel waarmee bedrijven door een aantal vragen te beantwoorden kunnen toetsen of de afvalregels hierop niet van toepassing zijn. De toets komt in eerste instantie beschikbaar in Nederland en Engeland. Het is de bedoeling om de toets daarna voor andere Europese landen beschikbaar te stellen.

De webtoets geeft bedrijven informatie om tot een juiste  beoordeling te komen. Het gaat onder meer om de beoordeling of het materiaal niet schadelijk is voor de omgeving of gezondheid en om te bepalen of er een markt voor is.

Niet alleen bedrijven kunnen gebruik maken van de toets, ook omgevingsdiensten en handhavende instanties kunnen de toets toepassen om hun taken beter te kunnen uitvoeren. De webtoets is hier te vinden.

Naar een circulaire economie.

De ontwikkeling van de digitale toets sluit naadloos aan op het beleid van de overheid, dat erop gericht is om de hoeveelheid afvalstoffen te verminderen en het verlies van materialen tegen te gaan. Dit moet leiden naar een circulaire economie waarin afgedankte producten en productieresiduen als grondstof inzetbaar worden gemaakt.