De economische crisis vraagt om duurzame oplossingen die ook op lange termijn toegevoegde waarde bieden. De markt herkent dit in de Cradle to Cradle-filosofie. DHV wil eraan bijdragen door deze visie op duurzame ontwikkeling te verbinden aan haar projecten en diensten.

Deze maand volgt een eerste groep DHV adviseurs bij EPEA in Hamburg een intensieve training. Daarna kunnen zij – met collega’s van EPEA – vraagstukken op de terreinen van mobiliteit en infrastructuur, bouw en industrie, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, waterbeheer en luchthavens volgens de Cradle to Cradle principes aanpakken. De toepassing kan plaatsvinden in strategische adviezen maar ook in zeer specifieke technische oplossingen.

Michael Braungart, hoogleraar aan de Erasmus universiteit en directeur van EPEA: “De kennis en marktpositie van grote advies- en ingenieursbureaus als DHV kunnen een enorme versnelling teweegbrengen op weg naar een Cradle to Cradle samenleving. DHV steekt het breed in met betrokkenheid van alle disciplines in het bureau. Ik verwacht daarvan een enorme olievlekwerking!”

Marjolein Demmers, directeur milieu en duurzaamheid DHV: “Onze opdrachtgevers betrekken ons vaak bij grote en complexe vraagstukken. We kunnen ze nog beter van dienst zijn nu wij projecten samen met EPEA ook Cradle to Cradle kunnen uitvoeren. Juist het verbinden van Cradle to Cradle met onze andere expertises biedt perspectief. Het biedt ons de mogelijkheid om gegeven de economische beperkingen van dit moment in onze projecten de beste milieukundige en sociale resultaten te waarborgen.”

DHV draagt al jaren uit overtuiging bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Het bureau doet dit door specifiek op duurzame ontwikkeling gerichte advisering en aanpak op haar werkterreinen.

EPEA heeft de Cradle to Cradle filosofie op grond van jarenlange ervaring operationeel vertaald in een aanpak die gevolgd kan worden bij veelsoortige vraagstukken. In de filosofie staat de effectiviteit van duurzame ontwikkeling centraal: dingen niet ‘een beetje minder slecht’ doen maar ze meteen goed doen. Deze gedachte is sinds 2002, het jaar waarin Braungart en McDonough het boek “Cradle to Cradle, remaking the way we make things” uitbrachten, steeds populairder geworden. Het groeiende kennisnetwerk dat sinds 2002 is ontstaan heeft een grote meerwaarde voor duurzame ontwikkeling in Nederland. Alleen al de verplichting tot duurzaam inkopen van overheidsinstanties waarvoor duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld met medewerking van DHV en input van Michael Braungart, zal een enorme impact hebben.