Het symposium zal plaatsvinden op donderdag 30 november 2006 in de Rode Hoed

in Amsterdam onder leiding van de vaste voorzitter drs. Liesbeth van Welie, senior adviseur Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eén van de spreker op deze middag is drs. Ton Boon von Ochssee, ambassadeur Duurzame Ontwikkeling (ministerie van Buitenlandse Zaken).

Bezoekers van het jaarlijks terugkerende symposium hebben de keuze uit het volgen van workshops, ingericht rond het speciale thema van de dag of het volgen van workshops die meer in het algemeen aansluiten bij onderwijsvernieuwing door duurzame ontwikkeling. Ook is het mogelijk een posterwandeling te maken; studenten die onderzoek hebben gedaan naar mondiale aspecten van duurzame ontwikkeling presenteren hun onderzoek. De beste poster wint een prijs.
Op de informatiemarkt kunt u in contact komen met tal van organisaties en onderwijsinstellingen die passen bij de inhoud van de dag.

Workshops
. Technologie en ontwikkeling
. MVO
. Duurzaam toerisme
. Bedrijvigheid China in Afrika
. Competenties voor duurzame ontwikkeling
. Universiteit van de toekomst
. Rol universiteiten vanuit systeeminnovatie
. Minoren

Markt
. Uitgebreide informatiemarkt
. Posterpresentaties van studenten

Doelgroep
Het symposium is vooral bedoeld voor
. Docenten, managers, bestuurders en studenten uit het hoger onderwijs
. Organisaties die zich met verbetering van het hoger onderwijs (door duurzame ontwikkeling) bezig houden
. Organisaties die zich bezig houden met stimulering van mondiale duurzame ontwikkeling, duurzaam ondernemerschap en innovatie
. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van de overheid

Op de uitgebreide informatiemarkt presentaties van diverse organisaties, studenteninitiatieven en onderwijsinstellingen.

Opgave
Bezoekt u onze website voor actuele en uitgebreide informatie over het symposium. U kunt zich nu al opgeven via www.dho.nl of door een e-mail te sturen naar: 30november@dho.nl

Meer informatie: www.dho.nl of 020-525 6237