DGB Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “the Group”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie in Nederland, is verheugd de voltooiing aan te kondigen van haar eerste grote afnameovereenkomst voor geverifieerde emissiereducties (“VERs”) die in het eerste kwartaal van 2022 omzet voor de Groep genereert van ongeveer €1,1 miljoen.

Zoals aangekondigd op 30 december 2021, ondertekende DGB haar eerste grote afnameovereenkomst voor maximaal 128.000 ton VER’s met een contractprijs van US $10 per ton met een international energiebedrijf. De Groep bevestigt dat de verificatieprocedures voor de certificering van het project zijn voltooid en dat 126.297 ton VER’s, afkomstig van een herbebossingsinvesteringsproject in Sierra Leone, nu zijn uitgegeven en geleverd aan de koper.

Selwyn Duijvestijn, CEO van DGB: “We zien een significante toename van de vraag in alle marktsegmenten van onze projectportfolio. De voltooiing van onze eerste grote afnameovereenkomst voor VER’s met een groot internationaal energiebedrijf toont ons vermogen aan om grote transacties met succes af te sluiten. De overeenkomst genereerde in het eerste kwartaal een omzet van ongeveer € 1,1 miljoen met een brutomarge van 60,7%.”

VER’s zijn ook algemeen bekend als vrijwillige emissiereducties, CO2-compensaties of CO2-credits. VER’s zijn in wezen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) van een project dat onafhankelijk wordt gecontroleerd (dat wil zegge geverifieerd) volgens een certificeringsnorm van een derde partij. Elke VER staat voor één ton CO2-equivalente uitstoot. Dit project is geverifieerd volgens de Verified Carbon Standard (VCS).

Aangezien dertig procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door bosvernietiging en slechte landbouwpraktijken, richt DGB zich op het stimuleren van CO2-vastlegging in de sector landbouw, bosbouw en ander landgebruik (AFOLU) door middel van natuurbescherming, natuurherstel en natuurontwikkeling.