In de afgelopen maanden hebben IT-experts Bob Zuidhoek van Dutch Flower Grouo en Joost Verdaasdonk van Certifeye met hun teams hard gewerkt aan een API die het mogelijk maakt om de data die Certifeye heeft opgehaald over te brengen naar de ERP-systemen van DFG-bedrijven. Hiermee wordt meer transparantie bereikt over de duurzaamheidsprestaties.

Naast de huidige beschikbare API zal dit jaar nog een koppeling gerealiseerd worden tussen certificatie instituten en andere beschikbare portals waardoor wederom een stap voorwaarts zal worden gemaakt in het volledig automatiseren van de informatievoorziening rondom certificatie en documentatie van toeleveranciers.

Raimon Loman, CSR-manager bij Dutch Flower Group: “We streven naar een compleet overzicht van onze handelsketen om op die manier transparant inzicht te krijgen in hoe wij, en daarmee onze toeleveranciers, presteren op het gebied van duurzaamheid. Door het volledig automatiseren van het beheer van certificaten en documenten van duizenden van onze kwekers wordt het administratieve werk voor in de keten steeds verder geautomatiseerd en verlaagd. Wij hopen dat nog meer partners binnen onze sierteeltsector zich hierbij aansluiten. Samen werken we aan een duurzamere toekomst.

“Transparantie en het beheer van gegevens uit de gehele keten zal de aankomende jaren steeds belangrijker worden in het kader van ons lidmaatschap van FSI, de CSRD (EU wetgeving over non-financial reporting) en de verplichte uitvoer van Due Diligence (gepaste zorgvuldigheid). Al deze zaken zorgen ervoor dat wij steeds vaker over steeds meer zaken inzicht in de keten moeten hebben en moeten rapporteren.”