Inspiratie en ideeën stroomden over tijdens de eerste Nieuwjaarsbijeenkomst van Circulair Groningen in het House Of Connections. Het enthousiasme voor circulaire initiatieven was duidelijk voelbaar in Groningen, maar de vraag bleef: hoe kunnen we deze ambitie concreet realiseren? Tijdens de bijeenkomst, waarbij meer dan honderd deelnemers aanwezig waren, werd duidelijk dat Groningen actief werkt aan oplossingen voor milieuproblemen.

Meer dan honderd mensen namen deel aan de eerste Nieuwjaarsbijeenkomst van Circulair Groningen. Natuurlijk werd er geborreld, maar pas nadat er hard was gewerkt.

Ondanks zoveel enthousiaste mensen en bedrijven, blijft de vraag: hoeveel van hen zijn daadwerkelijk circulair? Slechts één van de aanwezige bedrijven beschouwt zichzelf als honderd procent circulair. De meeste bedrijven zijn echter nog aan het pionieren. Ze willen graag, maar hoe? Een belangrijk probleem is dat bedrijven vaak deel uitmaken van een productieketen, en duurzaamheid alleen mogelijk is als alle schakels in de keten meedoen.

Dit is precies waarom Circulair Groningen is opgericht. Als vereniging kan het helpen om hele productieketens te verduurzamen. Bedrijven met de nodige kennis kunnen anderen ondersteunen, van elkaar leren en gezamenlijk streven naar circulaire inkoop. Bovendien kunnen ze samen campagnes en lobby’s opzetten en het verhaal verspreiden.

Frans J. Sijtsma, directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development van de Rijksuniversiteit Groningen, opent de bijeenkomst. Hij deed onderzoek onder vierhonderd Groninger bedrijven en constateerde dat bijna alle bedrijven graag duurzamer willen worden. Ze delen echter ook de drempels waar ze tegenaan lopen, zoals het gebrek aan keurmerken voor gerecycled staal.

Sijtsma benadrukt de noodzaak om de drempel om circulair te worden te verlagen. “Dus moeten we het systeem veranderen,” zegt hij.

Voorbeelden van circulair uit de praktijk

Eamon Fokkinga, eigenaar van The Sustainable Company, betrekt het publiek bij zijn vraag: “Wie probeert er circulair te leven?” Bijna alle handen gaan omhoog, maar bij de vraag “Wie is het gelukt?” blijven de handen omlaag. Fokkinga wijst op het verschil tussen houding en gedrag en benadrukt zijn streven om alle bedrijven de mogelijkheid te geven zich op een eerlijke manier te verduurzamen.

Fokkinga doet ‘Life Cycle Analyses, een systematische beoordeling van de milieu-impact van een product gedurende de hele levenscyclus ervan. De levenscyclus van een product omvat alle fasen, van grondstoffenwinning en productie tot gebruik, onderhoud, en uiteindelijk afdanking of recycling.

Hij illustreert zijn verhaal met voorbeelden zoals Zara, Primark en H&M, die producten maken die zo slecht zijn dat niemand ze wil hebben. Daartegenover staat het bedrijf Patagonia, waar je gebruikte kleding zelfs kunt terugsturen om te laten repareren.

Erwin Miedema van Kleerlijk vertelt hoe zijn bedrijf de textielindustrie milieuvriendelijker maakt door de productie terug te brengen naar Nederland en samen te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kleerlijk gebruikt organisch en gerecycled katoen en minimaliseert stofverspilling met efficiënte computerprogramma’s.

Dr. Kim Poldner , net benoemd tot hoogleraar aan de RUG, benadrukt dat de textielindustrie – na olie – de meest na vervuilendste industrie ter wereld is. Ze pleit voor meer recycling en een aantrekkelijker maken van duurzaamheid in de modewereld.

En dan is er natuurlijk nog Groener Groningen. Ondernemers met elk een eigen talent én een gedeelde passie: een duurzaam Groningen! Door krachten te bundelen hebben zij veel ervaring op het gebied van duurzaamheid, marketing, communicatie, social media, vormgeving, events en interieur. Waardevolle kennis die zij vol passie en enthousiasme inzetten voor onze mooie stad.

Voor Groningse ondernemers die met duurzaamheid aan de slag willen, is er nu het ‘Doeboek Circulair Ondernemen’ van Groningen Werkt Slim. Floris van Dijk van Groningen Werkt Slim ziet het optimistisch in: ‘We kunnen het! Mijn opa nog geboren in circulaire wereld. Spijkers werden rechtgeslagen. Nu leven we in een wegwerpmaatschappij, maar we kunnen heel goed terugkeren naar een circulaire economie.’

Organisatie

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd georganiseerd door Circulair Groningen, Groener Groningen, de Rudolf Agricola School for Sustainable Development en Groningen Werkt Slim.

Foto: Marco in ’t Veldt