Wat is de echte prijs van onze favoriete warme drank? Dat wordt de grote vraag op Deloitte’s Amsterdamse kantoor The Edge, waar op 14 februari 2022 het initiatief True Price Coffee Bar werd gelanceerd. Zullen medewerkers en kantoorbezoekers geneigd zijn de werkelijke prijs (inclusief milieu- en sociale kosten) te betalen en hun consumptiegedrag aan te passen?

Randy Jagt, Future of Food lead bij Deloitte, Michel Scholte, directeur en mede-oprichter van True Price en Dieuwertje Ewalts, Sustainability lead bij Deloitte Consulting NL, lichten het idee achter dit initiatief toe.

De echte prijs van ons voedsel

Mensen hebben voedsel nodig om te overleven, maar ons huidige systeem van voedselproductie en -consumptie is feitelijk een bedreiging voor het leven op onze planeet. Het is een belangrijke oorzaak van wereldwijd verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering en armoede. Vanuit een economisch perspectief zijn die schades kosten, maar ze zijn (nog) niet verrekend in de prijs die we voor ons voedsel betalen. We schuiven de onbetaalde kosten gewoon door naar volgende generaties over de hele wereld. Het is duidelijk dat dit geen toekomstbestendige situatie is.

Het voedselecosysteem transformeren

Daarom lanceert Deloitte samen met cateringbedrijf Hutten het initiatief True Price Coffee Bar in zijn kantoor in Amsterdam. Deloitte is al jaren zeer betrokken bij het toekomstbestendig maken van de foodsector over de hele wereld en bij het helpen verduurzamen van organisaties. Randy Jagt, Future of Food lead bij Deloitte: ‘Wij bedienen meer dan 80% van alle voedingsbedrijven in de wereld en zijn ervan overtuigd dat een transformatie van het gehele voedselecosysteem noodzakelijk is, zowel voor hen als voor onze planeet en haar bevolking. Wij ondersteunen deze bedrijven met onze vaardigheden en expertise en bieden inzicht in de keuzes die zij hebben en wat hun beslissingen zullen betekenen voor de toekomst van hun bedrijf en de samenleving als geheel. Hierbij is de hele wereldwijde voedselketen betrokken, van boeren tot consumenten. Het omvat ook ons, Deloitte professionals – wij zijn ook consumenten. Daarom hebben we contact opgenomen met True Price om ons te helpen meer bekendheid te geven aan de sociale en milieukosten van twee specifieke, zeer populaire producten – koffie en thee. Allereerst binnen Deloitte, en hopelijk ook binnen de rest van ons ecosysteem.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een transformatie van het gehele voedselecosysteem noodzakelijk is, zowel voor voedingsbedrijven als voor onze planeet en haar bevolking.” – Randy Jagt – Leider Toekomst van Voedsel

Beginnend met de koffiebar

True Price heeft de werkelijke prijs berekend van de vier populairste soorten koffie – en muntthee – die worden geserveerd in het Deloitte “The Edge” kantoor in Amsterdam. Vanaf 14 februari 2022 zullen Deloitte medewerkers en hun bezoekers die een van deze dranken bestellen bij de koffiebar gevraagd worden of zij bereid zijn de extra kosten te betalen. Dit zal variëren van een paar cent tot bijna 1 euro per drankje. Om het succes van het initiatief te meten, zal de koffiebar het aantal drankjes tellen waarvoor vrijwillig de werkelijke prijs is betaald. De “true price” opbrengst wordt gedoneerd aan het FairClimateFund om klimaatprojecten te financieren en uit te voeren die leiden tot minder CO2-uitstoot, het beschermen van bomen en het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.

Hoe bereken je de echte prijs van koffie?

Hoe kunnen we nu precies de echte prijs bepalen? Michel Scholte, directeur en medeoprichter van True Price: ‘Eerst beoordelen we de hele toeleveringsketen van een product. Vervolgens identificeren we eventuele schendingen van mensen-, duurzaamheids- en arbeidsrechten binnen de toeleveringsketen, en tot slot berekenen we de kosten om deze schendingen op te heffen, gebaseerd op de som van het herstellen, compenseren, voorkomen en eventueel beboeten van de schendingen. Bij de berekening worden acht milieu- en sociale parameters betrokken: klimaatverandering, watergebruik, landgebruik, luchtvervuiling, watervervuiling, gebruik van schaarse materialen, kinderarbeid, en armoede.

Volgende stappen

True Price heeft in de afgelopen tien jaar al voor honderden klanten over de hele wereld soortgelijke projecten gedaan. Scholte: “Het gaat hier niet om greenwashing. Wij werken alleen voor klanten die daadwerkelijk een verschil willen maken. We hopen dat transparantie naar klanten en marktpartijen hen zal helpen te kiezen voor duurzamere alternatieven en de sociale en milieukosten zal verlagen. Ons doel op de lange termijn is het beëindigen van wereldwijde armoede en het verminderen van de CO2-uitstoot. Dieuwertje Ewalts, Sustainability lead bij Deloitte Consulting NL en initiatiefnemer van de True Price Coffee Bar: ‘Op dit moment zijn consumenten eigenlijk wel bereid om het goede te doen, maar ze weten niet hoe. De eerste stap is bewustwording en inspirerende discussies binnen en buiten Deloitte, de volgende, meer uitdagende stap zal hopelijk gedragsverandering en een duurzamere voedselindustrie zijn. Ik kijk ernaar uit om veel telefoontjes te krijgen van organisaties die zelf een True Price Coffee Bar initiatief willen starten!

“De eerste stap is bewustwording en inspirerende discussies binnen en buiten Deloitte.” – Dieuwertje Ewalts – Sustainability Lead voor Deloitte Consulting NL

Over FairClimateFund

FairClimateFund is een non-profit sociale onderneming die – samen met partners – klimaatprojecten financiert en uitvoert die leiden tot minder CO2-uitstoot, de bescherming van bomen en het creëren van betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.