Vanaf februari start het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met ISS de pilot ‘True Price’. Voor deze pilot is de echte prijs berekend voor 15 producten uit het catering assortiment. Van broodje kaas tot krentebol is nu dus de True Price bekend. Dat betekent dat niet alleen de consumentenprijs van het product wordt gecommuniceerd, maar ook de verborgen kosten. Dit kunnen sociale kosten zijn zoals kinderarbeid of onderbetaling. Maar ook ecologische kosten voor landgebruik en CO2-uitstoot.

Het worden verborgen kosten genoemd omdat deze kosten niet meegenomen worden in de kostprijs, waardoor de kostprijs lager is dan de echte prijs. Het doel van de pilot is om bezoekers meer bewust te maken van verborgen sociale en ecologische kosten van producten. Bij de kassa kunnen de bezoekers vrijwillig de echte prijs betalen. Het extra opgehaalde bedrag wordt aan het einde van de pilot verdeeld onder een sociaal en een ecologisch goed doel, die door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekozen zijn: Trees for All én Circular Green.

Over het project

De analyse omvat de berekening van het echte prijs gat van 15 producten die in het restaurant van I&W worden geserveerd. Deze 15 producten bestaan uit 94 ingrediënten. Voor de berekening is gemiddeld 90% van de ingrediënten van een product gebruikt. Sommige ingrediënten werden buiten scope gelaten vanwege beperkte databeschikbaarheid en de verwachte materialiteit. Het berekende gat omvat 10 impacts, voornamelijk tijdens de teeltfase van de ingrediënten.  

De analyse is gebaseerd op secundaire data verzameld door True Price, aangevuld met beperkte primaire data verzameld door ISS over de ingrediënten, landen van herkomst en gewichten. De echte prijs gaten worden berekend op basis van de True Price-methode, die een wetenschappelijke, goed ontwikkelde en breed ondersteunde methode biedt om echte prijzen te berekenen. Meer informatie over echte prijzen is hier te vinden