Dekker Grondstoffen heeft de eigen CO2-doelen duidelijk in zicht: eind 2020 zal het familiebedrijf de CO2-uitstoot per ton geproduceerd zand en grind met 80% hebben verminderd ten opzichte van 2013. Daarmee worden deze grondstoffen voor de bouw aanzienlijk duurzamer. Dankzij onder meer de elektrificatie van drijvende zandfabrieken, 100% groene stroom en efficiëntere productieprocessen heeft Dekker eind 2019 al 54% CO2 bespaard ten opzichte van 2013.

Zandfabriek aan de stekker

De elektrificatie van de drijvende zandzuiger Emmy en klasseerinstallatie Yvonne is een van de kerningrepen achter de grootschalige reductie. In plaats van een dieselaangedreven motor worden de zandzuiger en klasseerinstallatie nu gevoed door een elektromotor. Die is gekoppeld aan een 800 meter lange stroomkabel op de wal. De overstap leverde een reductie op van ruim 1.700 ton CO2-uitstoot per jaar. Dit staat gelijk aan de gemiddelde uitstoot van circa 212 huishoudens.

Positief vooruitzicht

Volgend jaar (2020) reduceert Dekker de laatste 26% CO2-uitstoot. De drijvende klasseerinstallatie Rotterdam 55 wordt naar verwachting eind 2020 aan de stekker gelegd. Richard van den Berg, directeur Landschapsontwikkeling bij Dekker, onderstreept het belang van de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstelling: “Wij zijn trots dat we nu al zulke goede resultaten kunnen laten zien. We beseffen ook dat we nog stappen moeten maken om nog verder te komen, niet alleen binnen ons bedrijf maar vanuit de gehele sector. De ingezette koers stemt ons positief om daadwerkelijk die doelen te bereiken.”

Verduurzaming eerste schakels bouw

Dekker is ervan overtuigd dat de bouw een cruciale rol kan spelen in de verduurzaming. In het nationale Betonakkoord (ketenakkoord duurzame groei van de sector) is afgesproken om binnen de sector gezamenlijk de CO2-uitstoot in 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 1990. Dekker Grondstoffen is samen met zusterbedrijf Betoncentrale Wessel één van de ondertekenaars van het akkoord.

Krachtige duurzame ambities

Naast CO2-reductie heeft Dekker krachtige ambities op het gebied van afval en hergebruik, en op de ontwikkeling van Natuurlijk Kapitaal. In 2040 wil Dekker het familiebedrijf zijn dat het grootste aantal vierkante meters Natuurlijk Kapitaal ontwikkelt, in de vorm van biodiversiteit, nieuwe natuur, hoogwaterveiligheid, zoetwaterberging en recreatiegebied. Daarmee levert Dekker niet alleen zélf een structurele maatschappelijke bijdrage, maar stelt het ook vele bedrijven verderop in de keten van de bouw in staat om een doorslaggevend verschil te maken.

Foto: Hans Barten