Het Dekker-project Randwijkse Waarden is met een award bekroond tijdens de UEPG Sustainable Development Awards in Brussel. Dekker kreeg het predicaat ‘excellence’ voor dit winnings- en natuurrecreatieproject in Heteren dat het bedrijf op initiatief van de omgeving startte. De jury sprak lovend over het vooruitstrevende co-creatieproces met omwonenden en andere belanghebbenden.

De concurrentie was groot: 53 inzendingen uit 13 landen dongen mee naar een van de vijf awards die  afgelopen woensdag in Brussel werden uitgereikt. De vreugde bij Dekker was dan ook groot toen het bedrijf de eerste prijs kreeg toegekend in de categorie ‘Local Community Partnership’. Voor Richard van den Berg, directeur Landschapsontwikkeling, vormt deze prijs het bewijs dat het bedrijf op de juiste weg zit: “We zijn enorm trots. Dit project is een voorbeeld voor de toekomst. Onze medewerkers hebben samen met de Heterenaren en de gemeente Overbetuwe hard gewerkt aan dit project in de uiterwaarden van Heteren. Deze prijs is de bekroning van onze samenwerking.”

Initiatief van de bewoners

Het project Randwijkse Waarden is het product van co-creatie met de omgeving. Het waren de inwoners van Heteren die contact zochten met Dekker. Ze wilde af van hun kale zandwinput, ontstaan in jaren ’70 voor de aanleg van de brug over de Neder-Rijn, en vonden in Dekker een partner. Ook de gemeente Overbetuwe werkte graag mee. Samen ontwikkelden ze een plan met dubbelfuncties voor de plas: meer natuur en recreatie én meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. In 2011 zetten alle belanghebbenden enthousiast hun handtekeningen onder dit plan dat de gemeenschap geen geld kostte. Delfstofwinning vormt immers de financiële motor van het hele project. Sindsdien wint Dekker zand en grind in het gebied en werkt tegelijkertijd aan de verfraaiing ervan. Er zijn inmiddels wandelpaden en zwemstrandjes gerealiseerd. Er volgt nog een passantensteiger en een pad voor rolstoelgebruikers. Dekker verwacht het project in 2023 op te leveren. Geldersch Landschap en Kastelen gaat het natuurgebied beheren.

WWF

Het project Randwijkse Waarden won in de categorie ‘Local Community Partnership’. Naast Dekker maakten 13 andere inzending kans op de titel. De jury zag in Randwijkse Waarden een excellent voorbeeld van het creëren van ‘social progress’ in nauwe samenwerking met de omgeving. Een best practice die naadloos aansluit bij de woorden van jurylid Ester Asin, director WWF European Policy Office: “Een toekomst waarin mensen én de natuur gedijen kan alleen als we allemaal onze rol daarin nemen en samenwerken, ook bedrijven en de private sector. Deze winnende projecten zijn exemplarisch voor bedrijven die ook actief bijdragen aan de duurzame transitie. “

Over UEPG Awards

De UEPG Sustainable Development Awards worden driejaarlijks uitgereikt aan Europese bedrijven die met hun core business delfstofwinning maatschappelijke meerwaarde creëren en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

Over Dekker

Dekker is een Nederlands familiebedrijf dat inmiddels meer van 100 jaar bestaat. Dekker wint zand, grind en klei langs de rivieren en verzorgt van A tot Z de logistiek van deze grondstoffen voor de bouw in Nederland en België. Daarnaast is Dekker actief in de productie van betonmortel. Als tegenprestatie voor grondstofwinning laat Dekker nieuwe landschappen achter voor de omgeving die bijdragen aan hoogwaterveiligheid, de ontwikkeling van nieuwe natuur en biodiversiteit, landschapsbeleving en recreatie. Dekker heeft ruim 220 medewerkers in Nederland, België en Frankrijk. MVO is een belangrijke pijler van het bedrijf.