Dat het fenomeen duurzaamheid binnen organisaties steeds meer aandacht én prioriteit krijgt, is een understatement. Directies hechten volop waarde aan onder meer de duurzame schoonmaak. Voor facilitair managers is duurzaamheid derhalve hét thema van 2020. Vooral het facet hygiëne geniet anno nu grote aandacht, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de coronacrisis. In dit artikel bespreken we hoe bedrijven omgaan met facilitair management en hoe ze dit kunnen verduurzamen.

De drive naar vernieuwing binnen bedrijven is as we speak ongekend hoog. De wereld van het facilitair management is hierop geen uitzondering. Medewerkers, maar ook gasten en klanten hechten meer en meer waarde aan duurzaamheid. Dat geeft bedrijven en organisaties de unieke kans en uitdaging om hierop in te spelen. De innovaties zijn momenteel dan ook in volle gang.

Facilitair managers

De facilitair manager speelt een niet te onderschatte rol in het verduurzamen van bedrijven. Ze hebben meer dan ooit de kans om hoogstpersoonlijk te zorgen voor allerlei kosten- én energiebesparende maatregelen. Nieuwe regels die, mits goed uitgevoerd en toegepast, zorgen voor tevreden medewerkers en minstens zo tevreden klanten. De verduurzaming van het facilitair management kan dus zorgen voor een bedrijfsoppepper in vreemde tijden.

Verduurzaming

De grootste uitdagingen vinden facilitair managers in onder meer het verbeteren van het gebruik van verschillende bedrijfsruimtes, het onderhoud van deze ruimtes en het koppelen van de juiste mensen. Veel verduurzaamde bedrijfsfacetten zijn bijvoorbeeld papiermanagement (welk papier wordt er gebruikt en wanneer mag iets wel of niet worden geprint?), nieuwe gezondheidsregels en maatregelen op het gebied van hygiëne en cleaning.

Winst valt er eveneens te behalen, bijvoorbeeld in het gebruik van circulaire producten. Het nieuwe rijden is een ander aandachtspunt: er is nog niet genoeg aandacht voor hybride en elektrisch rijden. Het gebruik van sensoren binnen bedrijfspanden kan ook verder worden uitgebreid.

Beleid

Hoewel duurzaamheid dus zeker in de lift zit, zijn er een aantal terreinen waarop er nóg meer aandacht aan duurzaamheid kan worden geschonken. Dat geldt ook voor de mate van beleid. De ideeën en overtuigingen zijn er, maar de concrete doorvertaling ontbreekt.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het benchmarkrapport ‘Facilitaire Innovatie’ namens CSU.