We zijn gewend dat de koning de troonrede voorleest. Maar wat als een ondernemer die taak eens op zich zou nemen? Dat zou weleens verrassend kunnen uitpakken. De alternatieve troonrede van Shirley Schijvens, directeur van Schijvens Corporate Fashion.

‘Leden van de Staten-Generaal,

Van oudsher is de troonrede het moment om de balans op te maken. Want pas als je dat doet, kun je vooruit kijken. De coronacrisis heeft daar nog een inzicht aan toegevoegd. De balans opmaken is niet langer louter een financiële handeling. Niet langer alleen het moment waarop je kijkt naar winst en verlies en dan bepaalt hoe je verder gaat, maar veel meer dan dat. Corona heeft ons geleerd niet alleen naar onszelf te kijken, maar juist over de grenzen van ons eigen bedrijf en land te kijken. En op zoek te gaan naar een nieuwe balans. Ook in onze verhouding tot de natuur en het gebruik van onze planeet.’

‘De natuur zelf is circulair. Bomen laten hun bladeren vallen, die vervolgens grondstof worden voor nieuwe bomen. En zo ontstaat uit iets ouds telkens iets nieuws. Er is samenhang en evenwicht. Veel bedrijven zijn die balans kwijt. We moeten nu op zoek naar nieuwe modellen die bijdragen aan het herstel van dat evenwicht. In mijn eigen bedrijf heb ik die zoektocht ook afgelegd en daarbij naar dat circulaire model van de natuur gekeken. Vroeger – ons familiebedrijf bestaat al 160 jaar – kochten wij kleding in in Pakistan, die werd geleverd aan klanten en vervolgens gooiden die klanten de kleding na gebruik weer weg. Grondstoffen gingen zo verloren. Nu leveren klanten de kleding weer in, zodat wij er weer nieuwe kleren van kunnen maken. Zo vormen we een keten met al onze leveranciers en klanten waarbinnen elke schakel ertoe doet en onmisbaar is. Je bent immers zo sterk als je zwakste schakel. Dat is zo mooi aan circulariteit.’

Lees het volledige artikel in Forum (VNO-NCW)