Aankondiging:

Woensdag 27 November / 15.00-17.00 uur / Oude Kerk Amsterdam

Boekpresentatie en discussie tijdens World-Information.Org tentoonstelling

Bij de presentatie van het boek “Schone schijn, smerige streken in de strijd tussen burger en bedrijfsleven” houdt Bob Hoogenboom, hoogleraar fraudewetenschappen aan de Universiteit Nyenrode een lezing over bedrijfseconomische spionage en informatiebeveiliging. Op basis van zijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven adviseert hij speciaal voor deze gelegenheid NGO’s en actiegroepen,
variërend van Greenpeace en Milieudefensie tot kleinere en meer radicale groepen, wat ze aan beveiliging zouden moeten doen. Uit deze op de meest uiteenlopende manieren bijeengesprokkelde informatie zijn voor bedrijven zeer interessante inlichtingen te filteren. Aansluitend een discussie over de spanning tussen veiligheid en openheid. Campagnes zijn immers afhankelijk van de toestroom en vrijwillige deelname van zoveel mogelijk mensen, maar daarmee loopt een actiegroep ook risico’s. Hoe ga je daar mee om?

Met Bob Hogenboom, Rop Gonggrijp (beveiligingsexpert) en vertegenwoordigers van verschillende NGOs en actiegroepen waaronder Internetactivist Gerbrand Oudenaarden, Peer de Rijk (WISE), Kees Hudig (XminY) en Yvo Verburg (Milieudefensie).