Oprichter Karl-Henrik Robert, spreekt op het Nationaal Sustainability Congres op 21 november 2013. Hij is een van de leden van het duurzaamheidsexpertteam dat Interface – de grootste tapijttegelfabrikant ter wereld – heeft geadviseerd in haar duurzaamheidsstrategie. Hoe The Natural Step heeft bijgedragen aan deze ook zakelijke succesvolle duurzaamheidsstrategie is te lezen in de onlangs verschenen case study over Interface en de reis naar een circulaire economie.
 
Interface staat aan de internationale top wanneer het gaat over de overgang van niet-duurzame bedrijfsvoering naar duurzaamheid door radicale innovatie. In 2012 ontving Interface de onderscheiding  voor ‘Most Sustainable Large Corporate’ op de International Green Awards. De afgelopen decennia heeft Interface grote stappen gezet in de richting van hun ambitieuze doelstellingen en deze nieuwe studie laat zien hoe zij hierin geslaagd zijn en waarom zij dit doen. 

Interface & The Natural Step

In 1995 werd door Interface het Eco-Dream Team in het leven geroepen: Een groep van experts op het gebied van duurzame ontwikkeling bestaande uit onder andere Janine Benyus, William McDonough, , Amory Lovins en Karl-Henrik Robèrt van The Natural Step. Het team heeft Interface ondersteunt bij het ontwikkelen en toepassen van een routekaart naar duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel van het succes van hun duurzaamheidsaanpak zit hem in de samenhang ervan. Een gevleugelde uitspraak van de oprichter van Interface, wijlen Ray Anderson, illustreert dit: “Nu we Mount Sustainability beklimmen, met de vier duurzaamheidsprincipes aan de top, doen we het beter dan ooit als het gaat om waardecreatie. Dit gaat niet ten koste van sociale of ecologische systemen, maar wel ten koste van onze concurrenten die het nog steeds niet doorhebben”
 

Sinds 1994 al aan de slag met duurzaamheid

In tal van boeken en op vele websites kan je iets lezen over het succesverhaal van Interface. Waarom dan nog een studie?  De toegevoegde waarde van deze case study is dat het een licht schijnt op het ‘waarom’ en ‘hoe’ Interface er in geslaagd is om duurzaamheid niet alleen te verankeren in het DNA van de organisatie, maar dit ook in weet om te zetten in radicale innovaties binnen de industrie, haar keten en zelfs daarbuiten. En hoe een organisatie, door zich te richten op duurzaamheid op zowel ecologisch als sociaal gebied, daar ook winstgevend mee kan zijn. Elke organisatie kan hiermee haar voordeel doen, zeker nu veel bedrijven zoeken naar een manier om bij te dragen aan het ontstaan van de circulaire economie.
 

De sleutelbos tot succes

Gedurende het afgelopen jaar heeft The Natural Step, een internationale stichting voor duurzame ontwikkeling, tal van interviews afgenomen en onderzoek gedaan naar de bron van het succes van Interface. De drie belangrijkste conclusies zijn als je kijkt wat heeft gewerkt:

  1. een ongelofelijk ambitieuze en inspirerende visie waarin duurzaamheid centraal staat.
  2. een glashelder begrip van de ‘uitdagingen’ die overwonnen moeten worden om een volledige duurzame organisatie te worden.
  3. het toepassen van een raamwerk gebaseerd op The Natural Step dat de werknemers helpt om duurzaamheid te begrijpen en toe te passen in hun eigen werk. 

De volledige ‘success story’ is beschikbaar via deze link:  http://www.flexibleplatform.nl/NL/nieuws-en-evenementen/74-interface-journey-of-a-lifetime-nederlands