Als certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen staat de MVO Prestatieladder voor het integreren van de aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam ondernemen, het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem en het aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces. Om het proces van duurzame ontwikkeling objectief aantoonbaar te maken, neemt het bedrijf of de organisatie met het behaalde MVO certificaat een plaats in op de MVO Prestatieladder met 5 niveaus.

Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. Voor de opstap Niveaus-1 en 2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het 3 jarig MVO certificaat Niveau-3 te behalen. Indien Niveau-3, het algemeen haalbare voor de bedrijfstak is behaald kan het bedrijf of de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO prestatieladder.