Op Diversity Day, dit jaar op 5 oktober, maakt SER Diversiteit in Bedrijf de winnaars bekend van de Award Diversiteit in Bedrijf 2021. Jaarlijks wordt de Award uitgereikt aan een mkb-bedrijf en een groot bedrijf die zijn aangesloten bij het Charter Diversiteit. De Award is voor ondertekenaars met een markante best practice om diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. De criteria voor de best practice zijn: vernieuwend, overdraagbaar en effectief. De drie genomineerden voor de Award in de categorie ‘grote bedrijven’ zijn: de Dura Vermeer Groep, NS en PwC. De drie genomineerden in de categorie ‘mkb’: AT5, MKB Rotterdam Rijnmond en de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg & Welzijn).

De Raad van Advies van SER Diversiteit in Bedrijf kiest in elke categorie de winnaar. De prijs is een foto die de diversiteit op de werkvloer weerspiegelt, gemaakt door fotograaf Sacha de Boer. In 2020 ging de Award naar ABNAMRO in de categorie ‘grote bedrijven’ en het Kunstmuseum Den Haag in de categorie ‘mkb’.

DURA VERMEER GROEP: BUREAU SOCIAL RETURN
Een van de diversiteitsdoelstellingen van Dura Vermeer is het in dienst nemen van meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij vooral om mensen met een arbeidsbeperking en een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder ook statushouders. Hiervoor is een interne Bureau Social Return (BSR) opgezet. BSR slaagt er inmiddels goed in om voor deze groepen structureel arbeidsplaatsen te creëren. Niet alleen binnen het bouwbedrijf zelf, want BSR spreekt ook onderaannemers en leveranciers aan zodat in de gehele keten zo veel mogelijk social return plaatsvindt. BSR voorziet ook in een aanbod aan cursussen, opleidingen en trainingen om de arbeidsmarktpositie van medewerkers te verbeteren.

NS: DE KABELSTRAAT
Een van de diversiteitsdoelstellingen van NS is het creëren van duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast wil NS ook bijdragen aan een duurzaam milieu. Beide doelstellingen komen samen in de ‘Kabelstraat’, een in april 2021 geopende nieuwe productieafdeling bij de afdeling Treinmodernisering in Haarlem. Bijzonder is dat de werkafdeling volledig wordt bezet door mensen met een arbeidsbeperking. Deze medewerkers maken kabelbundels voor onder andere 45 Intercity dubbeldekkers die op een duurzame manier worden gemoderniseerd. Daarbij is voorzien in begeleiding en training door ervaren collega’s van NS om het werk, de werkdruk en belastbaarheid van de medewerkers goed aan te laten sluiten.

PWC: INCLUSION EXPERIENCE
PwC ontwikkelt The Inclusion Experience: een VR (virtual reality) spel om meer inzicht te krijgen in onbewuste vooroordelen en mensen daarvan bewust te maken. Elk spel bestaat uit een simulatie van een gebeurtenis/situatie waarin een persoon wordt buitengesloten. Op die manier maakt het spel de speler bewust van hoe het voelt om iemand anders te zijn en moedigt het empathie naar anderen toe aan. De Inclusion Experience biedt daarmee een nieuw startpunt om gesprekken over inclusie op gang te brengen. Met dit spel kunnen ook gegevens gegenereerd worden die niet met een eenvoudige enquête kunnen worden verzameld. Die kunnen waardevolle inzichten bieden in het niveau van inclusie binnen een organisatie.

AT5: ‘WIJ ZIJN AMSTERDAM’
Om te weten wat er in de stad gebeurt en die gebeurtenis te kunnen duiden is het belangrijk om met redacteuren en journalisten te werken die verschillende achtergronden hebben. In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties in Amsterdam leidt AT5 in het project ‘Wij zijn Amsterdam’ een selectie Amsterdamse jongeren met cultureel diverse achtergronden en zonder journalistieke ervaring op. Zij volgen in kleine groepen een intensief trainingstraject met aandacht voor social media, cameragebruik en editing en krijgen les van verslaggevers, presentatoren en eindredacteuren over het journalistieke vak. AT5 is daarmee een springplank voor divers talent in de media.

MKB ROTTERDAM RIJNMOND: DE BEROEPENTUIN
Samen met NextWorker nam MKB Rotterdam Rijnmond het initiatief tot De Beroepentuin, baangerichte cursussen voor werkzoekenden in sectoren waar werkgevers staan te springen om gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Daarmee helpt de Beroepentuin mensen die minder makkelijk een baan vinden aan werk. Het gaat vooral om werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder statushouders. De Beroepentuin richt zich daarbij ook op de ‘nieuwe beroepen’. Deelnemers kunnen zich bijvoorbeeld laten opleiden tot zonnepanelen- of laadpaalmonteur. Binnen twee maanden worden werkzoekenden door een team van betrokken leermeesters/vaklieden klaargestoomd voor een baan. Een team van ervaren recruiters, in het bijzonder het mkb, zorgt voor plaatsingen bij werkgevers. Inmiddels is De Beroepentuin uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie. Het succes in Rotterdam inspireerde andere gemeenten: ook in Utrecht, Den Haag en Schiedam is dit leer-werktraject gestart.

NVTZ: ORIËNTATIESESSIES VOOR MEER DIVERSITEIT IN RADEN VAN TOEZICHT
De NVTZ, toezichthouders in zorg & welzijn, vindt het van belang dat raden van toezicht qua samenstelling de samenleving representeren. Zorgorganisaties kunnen daarmee beter inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en hun diensten daarop aansluiten. Met de ‘Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht’ wil de NVTZ young professionals en mensen met een multiculturele achtergrond én raden van toezicht hiervoor enthousiasmeren. Het programma bestaat uit een tweetal interactieve eendaagse sessies en een terugkombijeenkomst. Onderdeel van het programma is een leerervaringsplek waarbij een deelnemer enkele keren aanwezig is tijdens vergaderingen van een raad van toezicht en een opdracht uitvoert.