De Europese alliantie van palmolie-raffinadeurs en producenten, verenigd in de Europese Palmolie Alliantie (EPOA), heeft een position paper uitgebracht waarin de sector kenbaar maakt regelgeving binnen de Europese Unie (EU) te verwelkomen om te komen tot 100% duurzame en ontbossingsvrije palmolie in Europa.

Regelgevende maatregelen voor een gelijk speelveld

‘’Regelgeving kan ervoor zorgen dat er in Europa alleen nog duurzame en ontbossingsvrije palmolie wordt verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld met een due diligence-verplichting voor bedrijven die producten met palmolie in de EU-markt afzetten. Dergelijke maatregelen kunnen een gelijk speelveld creëren voor alle plantaardige oliën’’, aldus Frans Claassen, de voorzitter van EPOA en directeur van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten.

Steeds meer aanbod van duurzame palmolie in de Europese markt

De afgelopen jaren heeft de Europese palmolie-industrie veel gedaan aan de verduurzaming van de palmolieketen. Daarnaast hebben deze bedrijven andere producenten en retailers opgeroepen meer gebruik te maken van duurzame palmolie. Deze actieve houding heeft ertoe geleid dat 83% van de geïmporteerde palmolie door de palmolie-industrie in Europa nu duurzaam is (cijfer 2018). Helaas bestaat er echter nog altijd een groot verschil tussen vraag en aanbod. Slechts 60% van de palmolie die door Europese voedingsmiddelenproducenten en supermarkten wordt ingekocht is duurzaam. Frans Claassen: “Dat is zonde, want het aanbod ligt dus veel hoger”.

Meer steun nodig voor kleine boeren

EPOA is van mening dat de Europese Commissie kan voortbouwen op de reeds geboekte successen. Echter, een due diligence-systeem kan alleen effectief zijn indien dit gekoppeld wordt aan een brede EU-strategie. Duurzame palmolie productie is alleen haalbaar als ‘good governance’  in de producerende landen bevorderd wordt. Daarnaast is het cruciaal om producenten (met name kleine boeren) te ondersteunen zodat de noodzakelijke veranderingen plaats kunnen vinden. Overheden, de industrie, NGO’s en financiële instellingen hebben hierbij een belangrijke rol.

EPOA publiceert deze position paper als reactie op de berichtgeving van de Europese Commissie, met als titel ‘Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests’. EPOA kijkt ernaar uit om met alle betrokken partijen een constructieve dialoog aan te gaan over de ontwikkeling en implementatie van bindende afspraken.