Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland. Het biedt haar leden kansen om hun concurrentiepositie te versterken en zich te onderscheiden. En het draagt uiteraard bij aan het toekomstbestendig maken van de marktplaats en sector. Waar gaat Royal FloraHolland in 2020 samen verder mee aan de slag? Het bedrijf heeft hiervoor vier ambities gedefinieerd.

In 2019 hebben we al tal van stappen rondom duurzaamheid in de keten en bedrijf gezet in onze transitie van duurzaam doen naar duurzaam zijn. Wij concretiseren onze verdere duurzame ontwikkeling aan de hand van vier grote ambities. Samenwerking hierin met onze leden en andere ketenpartners is een belangrijk uitgangspunt.

Royal Floraholland Infographic Duurzame Marktplaats

Onze vier ambities op een rij

Het komend jaar geven we verder invulling aan onze duurzame ambities:

1. Betrouwbare marktplaats voor gecertificeerde duurzame bloemen en planten

Royal FloraHolland wil op de marktplaats transparantie bieden over hoe de producten die we aanbieden zijn geproduceerd. Om dit te realiseren is milieuregistratie en certificering verplicht gesteld voor alle kwekers (leden én niet-leden) die bloemen en planten aanvoeren op de marktplaats. We voeren dit stapsgewijs in. De eerste stap is digitale milieuregistratie voor alle aanvoerders uiterlijk 31 december 2020. Vervolgens is een marktconform milieucertificaat verplicht per 31 december 2021.

2. Onderweg naar ‘zero waste’ en circulair grondstoffengebruik

Samen met kwekers, kopers en andere partners in de keten pakken we de handschoen op naar minder plastic afval in de keten. Nu al zijn al onze eenmalige en meermalige transportverpakkingen 100% recyclebaar. Met de ondertekening van het Plastic Pact in 2019 reiken onze ambities nog verder. Een daarvan is het eenmalig gebruik van plastic (transport- en product)verpakkingen zoveel mogelijk terug te dringen.

Werken aan circulariteit gaat niet alleen over plastic, maar ook over hergebruik van ander materiaal uit onze afvalstromen. Denk aan het recyclen van karton. Of het halen van meer waarde uit de organische reststroom van bloemen en planten. Hiertoe stellen we samen met onze partner Milgro een implementatieplan op.

3. CO2-neutraal energieverbruik in 2025

Om dit te realiseren zetten we in 2020 grote stappen:

  • Per 1 januari 2020 kopen we alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom in.
  • We starten in januari in Eelde met de eerste grootschalige aanleg van zonnepanelen op de daken van onze eigen gebouwen; daarna volgt Rijnsburg en ook Aalsmeer en Naaldwijk.
  • Deelname aan de tweede warmtebron van Trias Westland. We gaan aardwarmte afnemen, die straks op 2,3 km diepte uit de aarde gepompt wordt. Volgens planning is de warmtebron in de tweede helft van 2020 operationeel.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om onze CO2-footprint maximaal te verlagen.

4. Groen is meer dan mooi

Planten zorgen voor een gezonde omgeving én bieden oplossingen voor de klimaatproblemen. Groen is veel meer dan mooi. Het is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor een gezond bestaan, nu én in de toekomst. Groen heeft een positieve invloed op ons woon-, werk- en leefklimaat. In 2020 gaan we verder met de uitvoering van het programma De Groene Agenda. Hierin verzamelen we bewijs, maken het bewijs concreet en verzilveren de opgedane kennis over de functie van groen in en om gebouwen.

Floriade Almere 2022 is gestart met de voorbereidingen. Royal FloraHolland neemt een rol in de activatie van onze leden voor deelname hieraan.