De Bijenkorf wil bijdragen aan een betere wereld met concrete duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het terugbrengen van de CO2-uitstoot en een volledig duurzamer assortiment. Nu zet het warenhuis een belangrijke nieuwe stap in zijn duurzaamheidsactiviteiten door de CO2-doelstelling af te stemmen op het Science Based Targets (SBT) initiatief.

De concrete duurzaamheidsdoelstellingen van de Bijenkorf zijn nu als volgt:

  • In 2025 vermindert de Bijenkorf zijn CO2-uitstoot met 29,4%
  • In 2030 vermindert de Bijenkorf zijn CO2-uitstoot met 50,4%
  • In 2021 stopt de Bijenkorf met de verkoop van cosmetica die plastic glitter bevat
  • In 2025 bestaat 100% van het assortiment van de Bijenkorf uit duurzamere merken

Deze doelstellingen worden vertaald in de Duurzaamheidsmissie: De toekomst is groen. Met deze missie doet de Bijenkorf een belofte om alles uit de kast te halen voor positieve verandering. Met de ambitie om niet alleen de eigen organisatie, maar de hele keten te verduurzamen. Met impactvolle aanpassingen in alle facetten van de operatie wil de Bijenkorf een verschil maken in het leven van klanten, partners en eigen medewerkers. De duurzaamheidsambities van de Bijenkorf zijn verdeeld over vier pijlers.

Verantwoordelijk handelen

De Bijenkorf sluit zich aan bij wetenschappelijk gebaseerde doelen (SBTi) om de CO2-uitstoot te verminderen in overeenstemming met de 1,5°C Overeenkomst van Parijs. De Bijenkorf heeft al jaren als prioriteit om zijn CO2-uitstoot te verminderen, t.w. met 29,4% in 2025 en met 50,4% in 2030. Met deze doelstellingen heeft de Bijenkorf zich recentelijk aangesloten bij het Science Based Targets initiative, een initiatief dat erop is gericht internationale bedrijven een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-reductie.

De reductie van CO2-uitstoot wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Zo worden (onverkochte) kledingstukken zo veel mogelijk gerecycled, komt 100% van de elektriciteit van wind- en zonne-energie door Nederlandse, Belgische, en Noordzee wind, 17.000 m2 zonnepanelen op het distributiecentrum en de winkels in Eindhoven en Amsterdam, en is wegwerpplastic vervangen door een duurzame variant. In 2025 wordt 100% LED verlichting gebruikt, waarvan op dit moment 40% is gerealiseerd.

Justin Pariag, Sustainable Business Manager: “De goedkeuring van onze Science Based Targets is een mijlpaal in onze duurzaamheidsreis. Het is een duidelijk en helder signaal dat wij proactief onze verantwoordelijkheid nemen en een actieve rol willen spelen in de aanpak van klimaatverandering door betere keuzes in producten, verpakkingen, logistiek en de inrichting van de winkels. Wij zijn enorm trots op deze stap op weg naar een groenere toekomst, maar beseffen dat er nog een lange weg te gaan is.

Duurzamere keuzes

De Bijenkorf wil zowel klanten als leveranciers aansporen duurzamere keuzes te maken. In 2025 zal 100% van het assortiment uit duurzamere merken bestaan. Hierbij zijn een verantwoorde productie en duurzame materialen de belangrijkste criteria. Op dit moment biedt de Bijenkorf 5.497 artikelen van duurzamere merken als Levi’s, Ganni, Alchemist en Selected. Ook het terugdringen van verpakkingsmaterialen ziet de Bijenkorf als een grote prioriteit. Zo werd onlangs geïnvesteerd in nieuwe inpakmachines die zo min mogelijk lucht vervoeren. Met ingang van 1 januari 2021 worden er geen cosmeticaproducten meer verkocht die plastic glitters bevatten. Hiermee wil de Bijenkorf meer bewustzijn creëren bij klanten, leveranciers en collega-retailers.

Bijdragen aan de samenleving

De Bijenkorf wil dit jaar door middel van 1.500 uur vrijwilligerswerk teruggeven aan de maatschappij. Dit jaar gaat de aandacht vooral uit naar eenzame ouderen, kinderen uit achterstandswijken en statushouders. Met 1.593 gerealiseerde uren is dit doel gehaald en er wordt nog een aantal vrijwilligersdagen georganiseerd. Bovendien gelooft de Bijenkorf in een diverse en inclusieve werkomgeving. De afgelopen maanden werden diverse interne en externe klankbordsessies georganiseerd. Met de output hiervan wordt momenteel gewerkt aan een definitief beleid op het gebied van inclusie en diversiteit. Tijdens de komende feestdagen staat een samenwerking met de stichting Dress for Succes op de agenda.

Redden van de bij

Doelstelling van de vierde duurzaamheidspijler is de bij in 2025 van de lijst van bedreigde diersoorten af te hebben. In nauwe samenwerking met stichting The Pollinators onderneemt de Bijenkorf al jaren diverse initiatieven om nieuwe leefgebieden voor de bij te creëren en bewustwording te stimuleren. Zo werden bijenkasten en hotels geplaatst op de daken van diverse Bijenkorf-winkels en gratis bloemzaadjes uitgedeeld rondom Nationale Zaaidag.