Tijdens de tweede bijeenkomst in oktober werd een presentatie gegeven van de hoofdpunten uit de inzendingen, waarin naar voren werd gebracht dat de meeste inzendingen veel mooie woorden bevatten maar weinig inhoud. Onverwacht werd er medegedeeld dat er een “Oscar” uitgereikt zou worden voor de meest onderscheidende creatieve inzending. Deze ging naar de inzending van de Baak. De hoofdredenen waren het systeemdenken (aansluiten bij de cultuur en het mechanismen van het Ministerie), gebruik van creatieve werkvormen, en de al aanwezige inbedding van het onderwerp bij de Baak.

Hiermee toont de Baak in te kunnen spelen op de groeiende vraag van onze klanten om maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen integreren in het opleidingsaanbod.