De SBK Bepalingsmethode bepaalt in Nederland hoe de milieuprestaties van bouwwerken moeten worden berekend. Milieuprestaties zijn vaak een vereiste in publieke tenderprocessen. Met goede milieuscores kunnen leveranciers namelijk tenders winnen, en wordt duurzaamheid in de bouw een kwaliteitseis. Echter, verandert de SBK Bepalingsmethode nu aanzienlijk door de de vernieuwde Europese duurzaamheidsnorm: de EN15804 + A2.

De EN15804+A2 heeft als doel om alle EU landen meer op één lijn te krijgen wat betreft betrouwbare milieumetingen. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de berekening van de meest belangrijkste duurzaamheidsscore in de Nederlandse bouw- de MKI (Milieukostenindicator). Het vraagt ook om nieuwe Levenscyclusanalyses (LCA’s) volgens vernieuwde standaarden. Dit heeft vooral gevolgen voor leveranciers in de B&U en GWW. Deze ingrijpende nieuwe maatregelen roepen natuurlijk veel vragen op. Hieronder vind je daarom de 5 meestgestelde vragen & antwoorden over deze veranderingen- opgesteld door de specialisten van Ecochain.

1. Wat is die EN15804 + A2 nou precies?

De EN15804-norm die de EU in 2012 heeft geïnitieerd, bepaalt hoe – met name bouwbedrijven – hun LCA’s en milieuproductverklaringen (ook wel EPD’s) moeten opstellen.  EPD’s worden namelijk berekend d.m.v. LCA. In een LCA wordt de milieuprestatie van een product of gebouw uitgedrukt in een set milieu-impact categorieën (impact resultaten zoals broeikasgasemissies of landgebruik). De nieuwe versie van de norm, de EN15804+A2, brengt o.a. een nieuwe, uitgebreide set milieu-impact categorieën met zich mee, die de oude moet gaan vervangen.

2. Wat is de SBK Bepalingsmethode?

De SBK bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW werken, is gemaakt om in Nederland de milieuprestatie van materialen in gebouwen te bepalen. In Nederland is de EN15804 het fundament van de SBK Bepalingsmethode. Het geeft hierin aan welke milieu-impact categorieën moeten worden meegenomen in het berekenen van de MKI (Milieukostenindicator). De MKI is een unieke 1 punt score berekend door een LCA, uitgedrukt in Euro’s. Met de MKI kunnen leveranciers de duurzaamheid van hun product aantonen en krijgen ze een gunningsvoordeel bij het winnen van publieke tenders. De MKI is hiermee cruciaal voor het collectief voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

We zitten op het moment in een transitiefase in Nederland. Door de EN15804+A2 en haar nieuwe set milieu-impact categorieën, is de Bepalingsmethode ook aangepast naar een nieuwe versie; versie 1.0. Daarin wordt nu zowel om de huidige als om de nieuwe set milieu-impact categorieën gevraagd. Vanaf 2022 zal de nieuwe Bepalingsmethode 1.0, de oude compleet vervangen.

3. Wat is de invloed van de EN15804 + A2 op mijn LCA’s?

In principe betekent de nieuwe Bepalingsmethode 1.0 dat je vanaf 1 januari 2021, nu verplicht bent om naast je huidige set milieu-impact categorieën en MKI waarde, ook op de set nieuwe milieu impact categorieën (van de EN15804+A2) te rapporteren. Vanaf 2022, zullen deze nieuwe categorieën de oude compleet vervangen en zijn de oude niet meer geldig. Om deze reden, moeten dan ook nieuwe LCA’s worden gemaakt.

4. Hoe gaat de MKI precies veranderen?

De overgang op een nieuwe set milieu-impact categorieën in LCA’s heeft ook invloed op de MKI. Ook al wordt deze precieze verandering nu nog bepaald, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat een nieuwe lijst weegfactoren (€) nodig is die past bij deze nieuwe set categorieën. Of wellicht een geheel nieuwe 1-punt score. Juist hierom is het belangrijk dat bedrijven nu al gaan anticiperen en op deze extra set gaan rapporteren.

5. Welke bedrijfsrisico’s hangen samen met deze veranderingen?

Al eerder opgestelde LCA rapportages en EPD’s blijven geldig tijdens de transitieperiode. Daarna (2022) wordt het verplicht de nieuwe set milieu-impact categorieën hier in op te nemen. Voor veel leveranciers zijn deze ‘oude’ LCA’s en hun MKI’s een belangrijk onderdeel van hun product differentiatie. Om je te blijven onderscheiden tijdens publieke tenders is het daarom belangrijk om je hierop voor te bereiden. Nu al rekenen met de nieuwe set categoriën zorgt er voor dat je snel kunt reageren op klantvragen en aanbestedingen. Zo haal je ook het maximale uit het gunningsvoordeel van de MKI. Door de aanpassingen in de EN15804 en de SBK Bepalingsmethode ligt er nu ook een grotere focus op circulariteit in LCA’s. Dit biedt nieuwe kansen voor bedrijven die opereren in het einde van de levensduur van een bouwwerk, of actief zijn in het hergebruik en recyclen. Als laatste focust de EN15804+A2 nu specifiek op het meten van CO₂ opslag in biobased producten. Om verrassingen te voorkomen, raden we biobased leveranciers daarom aan om snel volgens deze nieuwe norm te gaan rapporteren.

Wees voorbereid. Doe de gratis risico check.

Ecochain heeft een risicocheck gemaakt, waarmee bedrijven er achter kunnen komen hoe groot de invloed van de EN15804+A2 op hun bedrijf zal zijn. Doe hier de gratis risicocheck.